Kubistická trasa

Ostré hrany ze všech stran

Jestli je Paříž kolébkou kubismu ve výtvarném umění, pak je Praha jeho kolébkou v architektuře. Zatímco obrazy složené z hranolů a jehlanů dobyly celý svět, plastické fasády s ostrými hranami nepřekročily hranice Československa. Díky tomu se z nich stal jeden z mála českých architektonických zázraků, na který se i dnes do Prahy sjíždějí návštěvníci z celého světa. Kubismus to ale neměl vždycky lehké. Jeho představitelé dospěli k názoru, že architektonický impresionismus a secese již nemají světu co nabídnout. Jejich cílem bylo prostým abstraktním způsobem vyjádřit potřeby nové české architektury inspirované dynamickými formami Pabla Picassa a perspektivním zobrazením Georgese Braqua. Architekti proto začínali pouze jednoduchými skicami krystalů, hranolů a návrhy průčelí a ozdobných štítů. Výsledné stavby se však paradoxně s přílišným úspěchem nesetkaly. Byly prý příliš výstřední, nepraktické a drahé. Ačkoliv tento styl v architektuře skončil se začátkem první světové války a trval tak jen pár let, můžeme se dodnes nechat okouzlit plasticitou jednotlivých fasád, pozorovat na nich hru světla a stínu a alespoň na chvíli se přenést do světa geometrických ploch, krystalů a diamantů.

Kubisticka Trasa Mapa

Informace o trase

Doba trvání: 48 min

Počet zastávek: 6+3

Délka trasy: 3,8 km

MHD start: Výtoň

MHD cíl: Náměstí republiky

Kubistický Trojdům

Architekt: Josef Chochol

Rok dokončení: 1913

Největší kubistická realizace architekta Chochola se stala domovem tří významných podnikatelských rodin tehdejší Prahy a díky svému rozsahu může připomínat honosný palác. Kubistickému trojdomu se přezdívá i kubistická trojčata a jeho fasádu zdobí ostré hrany a plastické kubistické prvky, které se propisují i do vzhledu oken a dveří. Majitelům prý připadala na začátku 20. století fasáda málo zdobná, a proto po několika letech přibyl na průčelí prostřední části reliéf vyobrazující výjevy z českých bájí a pověstí. Jeho autorství je připisováno sochaři Ladislavu Křtínovi. 

Trojdům
Rašínovo nábřeží 6–10, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

Kovařovicova vila

Architekt: Josef Chochol

Rok dokončení: 1913

Za nízkým lámaným plotem v blízkosti Vltavy se nachází od roku 1913 kubistická Kovařovicova vila. Stojí na trojúhelníkovém pozemku, který sdílí s modernistickou Sequensovou vilou navrženou Otakarem Novotným a se secesní vilou Na Libušince od Emila Králíčka, na níž lze najít několik kubistických detailů. Architekt Josef Chochol nešetřil při projektování Kovařovicovy vily kubistickým tvaroslovím jak u fasády či oplocení, tak v interiéru u detailů, jakými jsou kliky a zábradlí. Při pohledu z Libušiny ulice, kde se nachází hlavní vstup, tvoří vily jeden souvislý pás a ze strany směrem k řece se otevírají do společné zahrady. Ze zahrad je vstup take možný, dokonce i více okázalý, než ten z ulice.

Kovařovic Vila
Libušina 49/3, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

Činžovní dům v Neklanově ulici

Architekt: Josef Chochol

Rok dokončení: 1914

Dům v Neklanově ulici se vyznačuje špičatým nárožím, fasádou plnou ostrých hran i okny a dveřmi netypických tvarů. Plastičnost fasády architekt ještě podtrhnul bílou omítkou, která zvýrazňuje lom světla na zkosených mnohoúhelníkových plochách. Celé hmotě stavby pak dominuje nárožní sloup s korunkou z ostrých krystalů, ke kterému jsou přisazeny prolamované balkony. Tento detail i celkové vzezření fasády může připomínat estetiku některých gotických katedrál, jimiž se architekt také inspiroval. Zároveň se Chochol ve svém návrhu odvolával i k pětibokým bastionům barokní pevnosti na Vyšehradě. Podobný motiv se nachází i na Kovařovicově vile.

Neklanovka
Neklanova 98, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

Dům Diamant

Architekt: Emil Králíček

Rok dokončení: 1913

Původní projekt architekta Ohmanna, který počítal s výstavbou klasicizujícího secesního domu, v průběhu výstavby převzal Emil Králíček. Ten od návrhu upustil a nechal se raději inspirovat hranolovými formami nově vznikajícího kubismu. Moderní dům Diamant tak díky tomu oplývá množstvím geometrických tvarů, jež se propisují i do sochařské výzdoby a prvků v interiéru – lamp, lustrů, zábradlí, dveří či leptaných okenních skel. Králíček svojí architekturou navázal i na vedlejší barokní kostel Nejsvětější Trojice – obě stavby propojil velmi netradičním způsobem v podobě kubistického oblouku, kterým zastřešuje o dvě století starší sochu Jana Nepomuckého z roku 1717.

Diamant
Lazarská 82, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kubistická lampa

Architekt: Emil Králíček

Rok dokončení: 1913

Zdárným příkladem fúze geometrické secese a kubismu je budova Adamovy lékárny na Václavském náměstí, na níž se podílel i architekt Emil Králíček. Čistě kubistické dílo od zmíněného architekta se pak nachází hned v její těsné blízkosti. Stavitelská firma Matěje Blechy, pro kterou v té době Králíček pracoval, dostala od Prahy za úkol zušlechtit přilehlé prostranství lékárny, a architekt tak dal světu jedinečné kubistické dílo z umělého kamene, kovu a skla. Jedná se o kubistickou lampu, jež je světovým unikátem. Sloup lampy je posetý hladkými a rýhovanými trojúhelníky, které vytváří dojem plastičnosti. Ostré hrany charakterizují i samotnou lucernu.

Lampa Králíček
Jungmannovo nám., 110 00 Praha 1 – Nové Město

Dům U Černé Matky Boží

Architekt: Josef Gočár

Rok dokončení: 1912

Vůbec první kubistická budova v Praze byla postavena původně jako obchodní dům s kavárnou na místě stržené barokní stavby. Z té se dochovala pouze Černá Madona, jež dala novostavbě z roku 1912 jméno a dodnes je k vidění za zlatou mříží na nároží budovy. Fasádu zdobí mimo to i mohutný vstup s mříží, balkony a úhlová arkýřová okna – vše ve výrazném kubistickém provedení. Architekt Josef Gočár stojí i za interiéry domu včetně kavárny v prvním patře. Prostory Grand Café Orient byly však v průběhu let přestavovány a až začátkem tisíciletí se je podařilo zrekonstruovat podle dobových fotografií. Jedná se zřejmě o jedinou kubistickou kavárnu na světě. Dovnitř se dostanete po unikátním schodišti, jež má atypický tvar žárovky.

Dum U Cerne Matky Bozi Kubisticka Trasa Mapamatky
Ovocný trh 19, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Zastávky mimo trasu

Učitelské družstevní domy na Starém Městě

Architekt: Otakar Novotný

Rok dokončení: 1921

V sousedství brutalistního hotelu Intercontinental se v ulicích Elišky Krásnohorské a Bílkově nachází komplex kubistických domů často označovaný za poslední velký kubismus v Praze. Vystavěny byly na popud Družstva pro stavbu učitelských domů a jejich architektem se stal žák Jana Kotěry – Otakar Novotný. Ten je známý pro nedaleký Štencův dům inspirovaný holandskou architekturou či funkcionalistický Mánes. Komplex v Bílkově tvoří dva řadové a jeden nárožní dům. Všechny stavby jsou čtyřpatrové, s pátým atikovým patrem završeným štíty diamantových a trojúhelníkových tvarů. Dynamické prvky fasády i její netradiční dvoubarevnost řadí soubor do období pozdního kubismu. Mimo fasádu zaujmou i drobnější detaily jako decentně vyřešené okapy a portály s kubistickými podhledy i vstupní mříží.

Učitelské Domy
Bílkova 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Škola architektury AVU

Architekt: Jan Kotěra, Josef Gočár

Rok dokončení: 1924

Škola architektury AVU je výsledkem postupné práce nejednoho známého architekta. Jednopatrová stavba se špičatou střechou vyrostla vedle původní budovy Akademie výtvarných umění v roce 1910. Tehdy se jednalo o realizaci zakladatele české moderny v architektuře Jana Kotěry, který cítil potřebu vytvořit vhodné prostředí pro vzdělávání budoucích architektů. Moderní jednopatrová stavba s podkrovím a výrazným kubizujícím portálem dostala o deset let později druhé patro. To je již dílem Kotěrova žáka  Josefa Gočára. Nástavba nese znaky funkcionalismu, příkladem jsou prosklené střešní ateliéry. Od poloviny 20. století prošla škola i dalšími úpravami, za nimiž stáli například Jaroslav Fragner, František Cubr i dlouholetý profesor Emil Přikryl. Za celkovou rekonstrukcí budovy, jež proběhla mezi lety 2018 až 2020, stojí Marcela Steinbachová a ateliér Skupina.

Avu
U Akademie 172/2, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

Ďáblický hřbitov

Architekt: Vlastislav Hofman

Rok dokončení: 1914

Ďáblický hřbitov je druhým největším v Praze a jediným kubistickým hřbitovem na světě. Byť se z původních návrhů Vlastislava Hofmana nerealizovalo vše, jeho autorský rukopis je možné rozpoznat na mnohých drobných stavbách v areálu. Ohradní zeď, vstupní brána se dvěma pavilony i mobiliář totiž nesou kubistické tvarosloví. Unikátní architektonické provedení stojí v kontrastu se smutnou historií – jsou zde totiž pohřbeny oběti světových válek i lidé umučení nacisty a komunisty. Ďáblický hřbitov se stal roku 2017 národní kulturní památkou, o 12 let dříve zde byla postavena nová obřadní síň navržená architektkou Marií Švábovou, ctící Hofmanův kubistický styl.

Ďáblický Hřbitov
Ďáblická 564/2a, 182 00 Praha 8 – Ďáblice