Ďáblický hřbitov

Architekt/ka: Vlastislav Hofman

Rok dokončení: 1914

Ďáblický hřbitov je druhým největším v Praze a jediným kubistickým hřbitovem na světě. Byť se z původních návrhů Vlastislava Hofmana nerealizovalo vše, jeho autorský rukopis je možné rozpoznat na mnohých drobných stavbách v areálu. Ohradní zeď, vstupní brána se dvěma pavilony i mobiliář totiž nesou kubistické tvarosloví. Unikátní architektonické provedení stojí v kontrastu se smutnou historií – jsou zde totiž pohřbeny oběti světových válek i lidé umučení nacisty a komunisty. Ďáblický hřbitov se stal roku 2017 národní kulturní památkou, o 12 let dříve zde byla postavena nová obřadní síň navržená architektkou Marií Švábovou, ctící Hofmanův kubistický styl.

Ďáblická 564/2a, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
Ďáblická 564/2a, 182 00 Praha 8 – Ďáblice

Další Mapamátky