Obchodní dům Družba

Architekt/ka: Vlastibor Klimeš, Milan Vašek a Vratislav Růžička

Rok dokončení: 1976

Tato masivní nárožní budova byla vystavěna jako administrativně-obchodní dům, který měl doplnit obchodní síť v hlavním městě, ale narozdíl od Kotvy nebo Máje byl zaměřen na tu nejbohatší klientelu. Z mezinárodní soutěže vyšel návrh architektů Vlastibora Klimeše, Milana Vaška a Vratislava Růžičky, kteří ve svých plánech počítali s kancelářskou funkcí ve vyšších patrech a obchodními prostory s luxusním zbožím v parteru. Prolamovanou fasádu budovy tvoří lehký skleněný plášť s hliníkovými okny a masivními výkladci v kontrastu s těžkým vápencovým obkladem. Jednou z připomínek dřívějších dob je žlutý znak Svazu českých a moravských výrobních družstev umístěný v nároží směrem do Jindřišské. Budova vznikala paralelně s výstavbou pražského metra, proto má první podzemní podlaží vchod z jeho vestibulu. Na budově se nachází válcovitá nástavba s klubem Duplex. 

Václavské nám. 21, 110 00 – Nové Město
Václavské nám. 21, 110 00 – Nové Město

Další Mapamátky