Centrální dispečink DPP

Architekt/ka: Vratislav Růžička a Eva Růžičková

Rok dokončení: 1978

Budova Centrálního dispečinku Dopravního podniku byla postavena společně se zahájením provozu linky metra C. Výstavba si vynutila demolici šesti činžovních domů, které nahradila trojíce vzájemně propojených kvádrů. Architektonicky velmi zdařile pojatá fasáda z brutalistně tvarovaných černých plechových prvků ovšem nedokázala vykompenzovat ohromnou velikost celé stavby, které se dostalo kritiky už při jejím slavnostním otevření. Ačkoliv stavba při pohledu z ulice nepůsobí tak mohutně, z dálkových pohledů nelze přehlédnout. Největším trnem v oku je obrovská černá věž ukrývající řídící centra pražské dopravy. V různých patrech jsou rozmístěny dispečerské uzly nejen metra, tramvají nebo autobusů, ale také centrála dopravní policie a řízení provozu tunelů. 

Na bojišti 5, Praha 2 – Nové Město
Na bojišti 5, Praha 2 – Nové Město

Další Mapamátky