Atrium Žižkov 

Architekt/ka: Není znám

Rok dokončení: 1719

Drobný kostelík Povýšení svatého Kříže stál v době svého vzniku pár kilometrů za nově budovanými barokními hradbami Prahy. V jeho okolí se nacházel pouze morový hřbitov a pár usedlostí. V druhé polovině osmnáctého století došlo k jeho poničení kvůli vpádu pruských vojsk. Od té doby kostel chátral, a jelikož se na přilehlém hřbitově přestalo pohřbívat, byla zničena i kaple. Postupně kolem začalo vyrůstat město a v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století probíhaly rozsáhlé snahy o to, proměnit bývalou sakrální stavbu na objekt sloužící obyvatelům, což se podařilo v roce 1984. Od té doby se z Atria na Žižkově stalo místo setkávání a konají se zde koncerty či výstavy. Kostelík má barokní štít s volutami a monumentální pískovcový portál. Přibyla k němu moderní přístavba, kde se dnes nachází galerie a kavárna, v místním atriu najdete i uměleckou kašnu. Před vchodem vás přivítá také plastika sedící dívky a výmluvný citát Jana Wericha.

Otevírací doba: https://atriumzizkov.cz/kontakt

Čajkovského 12, 130 00 Praha 3-Žižkov
Čajkovského 12, 130 00 Praha 3-Žižkov

Další Mapamátky