Kasárna Karlín 

Architekt: Vojtěch Lanna starší

Rok dokončení: 1848

Budova karlínských kasáren vznikla na popud nespokojených vojáků, kteří byli nuceni nocovat v Praze. Často bývali ubytováni v bývalých klášterních areálech nebo vybydlených domech Starého a Nového Města. A tak vznikl plán na postavení kasáren s kapacitou 2 000 mužů. Budova sloužila svému účelu částečně až do roku 2004, kdy po zrušení základní vojenské služby zůstala prázdná. Dům postupně pozbyl všech funkcí a dostal se do nekonečného střetu zájmů různých ministerstev, která v průběhu let budovu vlastnila. Jiskra naděje přišla až v roce 2017, kdy si centrální plochu a hospodářskou budovu, jež tvoří čtvrtou stranu vnitrobloku, vzalo do parády sdružení Pražské centrum. Areál získal kulturní a volnočasovou náplň  jako letní kino, ohniště, hřiště pro děti či saunu. Prostor oživily i výtvarné instalace významných českých sochařů Františka Skály jr. nebo Čestmíra Sušky.

Otevírací doba: https://kasarnakarlin.cz/cs/kontakty

Prvního pluku 2, 186 00 Praha 8-Karlín
Prvního pluku 2, 186 00 Praha 8-Karlín

Další Mapamátky