Kasárna Karlín 

Architekt/ka: Vojtěch Lanna starší

Rok dokončení: 1848

Budova karlínských kasáren vznikla na popud nespokojených vojáků, kteří byli nuceni nocovat v Praze. Často bývali ubytováni v bývalých klášterních areálech nebo vybydlených domech Starého a Nového Města. A tak vznikl plán na postavení kasáren s kapacitou 2 000 mužů. Budova sloužila svému účelu částečně až do roku 2004, kdy po zrušení základní vojenské služby zůstala prázdná. Dům postupně pozbyl všech funkcí a dostal se do nekonečného střetu zájmů různých ministerstev, která v průběhu let budovu vlastnila. Jiskra naděje přišla až v roce 2017, kdy si centrální plochu a hospodářskou budovu, jež tvoří čtvrtou stranu vnitrobloku, vzalo do parády sdružení Pražské centrum. Areál získal kulturní a volnočasovou náplň  jako letní kino, ohniště, hřiště pro děti či saunu. Prostor oživily i výtvarné instalace významných českých sochařů Františka Skály jr. nebo Čestmíra Sušky.

V současné době je provoz Kasáren přerušen. Na základě kontroverzního stanoviska stavebního úřadu Prahy 8 bylo 4. června 2024 nařízeno okamžité uzavření budov a byl vydán zákaz provozu kulturního a společenského centra. Mapamátky, stejně jako další, doufají že se situace dokáže vyřešit díky převodu Kasáren do majetku Hlavního města Prahy. Snad se zase za pár měsíců brány tohoto skvělého kulturního stánku otevřou.

Prvního pluku 2, 186 00 Praha 8-Karlín
Prvního pluku 2, 186 00 Praha 8-Karlín

Další Mapamátky