Kostelní trasa (30. léta)

Chrámy moderní architektury

Nad střechami pražských domů se zvedají do výšin tucty dechberoucích kostelů, chrámů a katedrál. Doplňují tak scenérii starobylého města, jemuž se právem přezdívá stověžatá Praha. Některé z nich však překvapí svým minimalistickým vzhledem, strohou fasádou či ikonickou bílou barvou. Kostelní trasa vás nasměruje ke kostelům, které přibyly do panoramatu Prahy ve třicátých letech minulého století a řadí se k architektonické moderně. Za jejich vznikem stojí výrazné osobnosti, jež při honbě za dokonalou spirituální atmosférou přepisovaly dějiny československé architektury. Gočár, Janák a Plečnik už na vás čekají, tak vyrazte na trasu objevovat rovné linie moderních kostelů.

Kostelni Trasa Mapa

Informace o trase

Doba trvání: 30 minut

Počet zastávek: 4 + 6

Délka trasy: 2,3 km

MHD start: Vršovické náměstí

MHD cíl: Jiřího z Poděbrad

Husův sbor ve Vršovicích

Architekt: Karel Truksa, Pavel Janák

Rok dokončení: 1930

Barokní kostel svatého Mikuláše z přelomu 17. a 18. století byl po dlouhých dvě stě let jedinou církevní stavbou Vršovic. Situace se změnila s příchodem první republiky a to ne jednou ale rovnou dvěma novými stavbami. Mladší z nich, vršovický Husův sbor, je výsledkem architektonické soutěže z roku 1929. Návrh Karla Truksy na novou budovu Československé husitské církve oslovil porotu svou architektonickou formou i multifunkčním využitím včetně divadelního sálu pro bezmála 300 diváků. Nepřehlédnutelným prvkem je mohutná 26 metrů vysoká věž s výrazným detailem prosklené krychle, na níž spočívá čtyřhranný kalich a kříž. Za povšimnutí stojí detaily na fasádě i barevnost odkazující k národním barvám. Pohledům skrytou zajímavostí je předpjatý železobetonový skelet, nesoucí strop nad modlitebnou. Díky tomuto novátorskému technickému řešení se kostel je kostel považován za jednu z prvních pražských staveb, na které byla použita podobná konstrukce.

Husův Sbor Ve Vršovicích
Moskevská 34, 101 00 Praha 10-Vršovice

Kostel sv. Václava ve Vršovicích

Architekt: Josef Gočár

Rok dokončení: 1930

Za návrhem římskokatolického farního kostela sv. Václava stojí slavný architekt Josef Gočár, který oslovil porotu architektonické soutěže chytrým využitím svažujícího se náměstí. Stavba společně s Čechovým náměstím graduje až k půlkruhově ukončenému presbytáři s vitrážemi svatého Václava od Josefa Kaplického. Oltář je osvětlen nejen vysokými barevnými okny, ale také sérií střešních pásových oken, které presbytář osvětlují jako divadelní scénu. Naproti klesající hlavní lodi kostela stojí v kontrapozici 56 metrů vysoká hranolovitá věž jako symbol víry i zakončení mnoha pohledových os v okolí. Na průčelí věže poseté luxfery přibyla v roce 2010 plastika svatého Václava, jež byla v plánu již v Gočárových nákresech. Sochu podle návrhů z roku 1929 vytvořil akademický sochař Jan Roith. 

Kostel Sv. Václava Ve Vršovicích
nám. Svatopluka Čecha, 101 00 Praha 10-Vršovice

Husův sbor na Vinohradech

Architekt: Pavel Janák

Rok dokončení: 1933

Moderní pojetí Husova sboru na Vinohradech dokládají ostré hrany, bílá fasáda i pásové světlíky osvětlující oltář, které jakoby si architekt stavby půjčil z industriální tovární haly. Jeho návrh nejprve počítal jen se šestipatrovou zvonicí a samotnou modlitebnou, ale díky požadavkům Státní regulační komise byl doplněn o šestipodlažní bytovou budovu navazující na stávající zástavbu v ulici. Výsledkem je ohromující konstruktivistická syntéza vynikající krystalickou čistotou a jednoduchostí díky využití železobetonové konstrukce. Pod hlavním prostorem se dříve nacházel divadelní sál, který byl však těsně před válkou přestavěn na kolumbárium. Krušné časy zažil sbor roku 1945, kdy bylo v domě zřízeno rozhlasové studio, které vysílalo volání o pomoc během Pražského povstání.

Husův Sbor Na Vinohradech
Dykova 1, 101 00 Praha 10-Vinohrady

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Architekt: Jože Plečnik

Rok dokončení: 1932

Slovinský mistr Jože Plečnik v Praze nezanechal stopu jen jako hlavní architekt Pražského hradu, ale rovněž jako autor mimořádné sakrální stavby z let 1928 až 1932. Na návrhu druhého kostela na Vinohradech (po sv. Ludmile) původně pracovali Plečnikovi studenti z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde od roku 1910 přednášel. Porota architektonické soutěže se ale nakonec rozhodla oslovit samotného Plečnika. Exteriér stavby je oblečený do roucha z kabřincového obkladu, který díky kvádrům z umělého kamene a žuly připomíná královský hermelín. Z něj vyrůstá masivní obdélníková věž otočená k centru města svými hodinami, jež jsou se svým průměrem 7,6 metru největší v republice. Interiér kostela je ohromným otevřeným prostorem, který v sobě snoubí protiklady  – jednoduše tvarovaná strohá obálka z režného zdiva doplněná kazetovým stropem kontrastuje s pompézní výzdobou včetně zlatých detailů a soch, kterým byla věnována nejvyšší pozornost. Stejně tak tomu je i v případě nového mramorového oltáře z dílny Josefa Pleskota. 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
nám. Jiřího z Poděbrad, 130 00-Vinohrady

Zastávky mimo trasu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Architekt: Bohumír a Ladislav Kozákovi

Rok dokončení: 1934

Nárožní budova evangelického kostela svým jednoduchým provedením zapadá do okolní zástavby funkcionalistických činžovních domů, od kterých se odlišuje snad jen výrazně převýšenými okny chrámového sálu. Samotné nároží je akcentováno lehce zvýšenou hranolovou věží, na níž je umístěn znak pro církev příznačný – kalich. Náplň stavby pro Českobratrskou církev je typicky multifunkční a kromě hlavního sálu v sobě skrývá i sál divadelní, kolumbárium a dva byty. Netypické je naopak celkové zpracování hlavního sálu, který je situován úhlopříčně s oltářem umístěným ve vnitřním rohu stavby a s obloukovou galerií osvětlenou na sebe navzájem kolmými okny. Pomyslnou kulisou místního divadelního sálu je výmalba stěn podle návrhu architekta Davida Vávry.

Farní Sbor Českobratrské Církve Evangelické
Žateckých 11, 140 00 Praha 4-Nusle

Kostel svaté Anežky České na Spořilově

Architekt: Nikolaj Pavlovič Paškovskij

Rok dokončení: 1935

Kolonie rodinných domků na Starém Spořilově byla pojmenovaná podle Městské spořitelny na Vinohradech, která oslavila 25 let své existence založením stavebního družstva. Díky družstvu vzniklo jedno z nejstarších zahradních měst, jemuž od třicátých let vévodí konstruktivistický kostel zdůrazněný monumentálním schodištěm z Roztylského náměstí. Stavba byla postavena podle projektu ruského architekta Nikolaje P. Paškovského, zaměstnance projekční kanceláře Stanislava Režného. Interiér kostela je minimalistický a svým provedením může připomínat prvorepublikovou výrobní halu. V suterénu se nachází malý divadelní sál s betonovým žebrováním a stěnami z luxferových tvarovek. Celé stavbě dominuje trojosá věž s dvojící postranních pergol, hodinovým ciferníkem i výstupkem připraveným pro nerealizovanou sochu svaté Anežky.

Kostel Svaté Anežky České Na Spořilově 4
Roztylské sady, 141 00 Praha 4-Záběhlice

Kostel Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích

Architekt: Bohumír Kozák

Rok dokončení: 1939

Výstavba evangelického kostela od architekta Kozáka ukončila dlouholeté hledání adekvátních prostor, jelikož sbor českobratrské církve Prahy 6 od svého založení roku 1932 neměl žádný důstojný svatostánek. Nový kostel zpracovaný ve stylu konstruktivismu lehce navazuje na starokřesťanskou baziliku, o čemž svědčí hlavně zásahy v interiéru jako například netypická modrá mozaika rámující hlavní loď a oblouk v apsidě nebo dřevěný trámový strop doplněný pozlacenými poli. V exteriéru je nejvýraznějším prvkem lehce předsunutá věž s hodinami, která je zakončena luxferovou zvonicí. Na úplné špici věže září zlatý kalich uprostřed žhnoucího slunce. K jižní stěně boční lodi přiléhá budova fary se sborovou místností, kanceláří a bytem faráře. 

Kostel Českobratrské Církve Evangelické Ve Střešovicích
nám. Před bateriemi 22, 162 00 Praha 6-Střešovice

Kostel svatého Jana Nepomuckého v Košířích

Architekt: Jaroslav Čermák

Rok dokončení: 1942

Mohutný kostel vznikl na podnět malé skupiny místních, kteří kvůli absenci dostatečných prostor založili spolek za účelem postavení kostela v horní části jejich čtvrti. Po dvanácti letech střádání se roku 1940 konečně začalo stavět podle projektu architekta Jaroslava Čermáka. To už ovšem po Praze pochodovaly jednotky wehrmachtu. I přes nesnáze spojené s okupací byla stavba roku 1942 vysvěcena. Výsledkem je jednolodní sálový prostor s dřevěným stropem, jež je podpírán sestavou bílých pilastrů. Přirozené světlo proniká úzkými bočními okny a jedním velkým kruhovým z jižní strany. Hra světel vrcholí v klenbě nad presbytářem, kterou prozařuje 920 skleněných čoček. Dominantou celé stavby je 55 metrů vysoká věž zakončená stylizovanou zvonicí a železným křížem. Podle původních plánů měla být věž stejně jako zbytek exteriéru bohatě vyzdobena, ale další pokračování prací přerušily líté boje při osvobozování Prahy. 

Kostel Svatého Jana Nepomuckého V Košířích
Nepomucká 13, 150 00 Praha 5-Košíře

Kostel Československé církve husitské na Smíchově

Architekt: E. Sobotka, Stanislav Vachata

Rok dokončení: 1935

Smíchovský Husův sbor navrhli roku 1933 architekti Sobotka a Vachata a o dva roky později jeho stavbu zrealizovala karlínská firma Václava Nekvasila. Díky jednoduché betonové konstrukci jim k tomu stačilo jen deset měsíců, po kterých byl kostel slavnostně vysvěcen. Vstup z uliční úrovně vede skrze předsunutou pergolu a do samotné modlitebny vede dvojice schodišť. Všechna okna hlavního sálu se sdružují symbolicky ve trojicích a i hlavní fasáda strmě stoupá po třech schodech ke třem dveřím a třem oknům. Na střeše nad hlavním vstupem se nachází pravoslavný kříž se dvěma vodorovnými břevny a jedním šikmým. Dominantou je 21 metrů vysoká věž, která z ochozu nabízí zcela mimořádný výhled na město. Věž doplňuje hodinový ciferník a husitský symbol kalichu. 

Kostel Československé Církve Husitské Na Smíchově
Na Václavce 1, 150 00 Praha 5-Smíchov

Sbor Československé církve husitské v Holešovicích

Architekt: František Kubelka

Rok dokončení: 1937

Architekt František Kubelka původně plánoval na místě dnešního holešovického Husova sboru daleko rozsáhlejší komplex, kvůli finančním problémům jej však nerealizoval celý. Výsledná stavba i přes to předčila očekávání. Nejdůležitějším prostorem je samotný kostel, jehož interiér zakončený sklobetonovou apsidou nemá v Praze obdoby. Modré podsvícení v kombinaci s mramorovým obkladem je možné spatřit i přes zavřené dveře z ulice, a dokazuje, jakou sílu má v architektuře světlo. Architekt Kubelka vytvořil i velké podzemní kolumbárium, kde odpočívá až pět tisíc zemřelých. Jedná se tak o jedno z největších kolumbárií v Evropě. Dominantou funkcionalistické fasády je byzantský kříž v průčelí a modernistická věž s betonovým kalichem. Sedmimetrový symbol husitské církve byl při instalaci pozlacen a stal se dominantou nejen kostela, ale i celého okolí. 

Sbor Československé Církve Husitské V Holešovicích
Farského 3, 170 00 Praha 7-Holešovice