Pragerova trasa

Když Praha, tak Prager

Brutální, sobecké a agresivní, ale také vzdušné, skromné i ohleduplné. Na procházce po realizacích uznávaného i nepochopeného českého architekta aneb Pragerově trase si uděláte vlastní názor. Pojďte se s námi vydat na cestu vedoucí kolem známých i méně známých počinů Karla Pragera, který stavby navrhoval v druhé polovině minulého století. Na cestu začínající v Centru architektury a městského plánování, ve spolupráci se kterým také trasa vznikla! Kostky, kotelna, federálko, Nona i KáBéčko! Na konci procházky budete o české architektuře vědět zas o něco víc.

Pragerova Trasa Mapa

Informace o trase

Doba trvání: 1 hodina 10 minut

Počet zastávek: 5 + 3

Délka trasy: 5,5 km

MHD start: Karlovo náměstí

MHD cíl: Anděl

Pragerovy kostky

Architekt: Karel Prager

Rok dokončení: 1973

Areál bývalého Sdružení projektových ateliérů a později sídlo Výstavby hl. m. Prahy a jejího Projektového ústavu se nachází v zahradách Emauzského opatství. V kontrastu s historickou novogotickou architekturou tak stojí tři modernistické kostky, levitující nad zeleným parkem. Dnes zde sídlí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – budovy tak slouží stejnému účelu, ke kterému byly navrženy. Areál se skládá ze tří pavilonů a přízemní budovy, ve které najdeme výstavní sál pro původně zamýšlené Baucentrum, dnes prostor Centra architektury a městského plánování (CAMPu). Všechny tři zmíněné pavilony fungují stejném na principu. Ocelová konstrukce podnože s komunikačními jádry pomáhá roznést váhu vykonzolovaných částí s kancelářemi a lehkou zavěšenou fasádou. Právě díky konzolím dosahujícím až šesti metrů se budově přezdívá Pragerovy kostky. Původně měl mít areál pět částí, k realizaci navazující etapy však nikdy nedošlo. Místo mohutné nárožní budovy do Karlova náměstí zde tak stojí původní činžovní domy.

Pragerovy Kostky Pragerova Trasa Mapamatky
Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Centrální kotelna na Karlově

Architekt: Karel Prager

Rok dokončení: 1993

Původně Karel Prager na Karlově projektoval rozsáhlý areál nemocnice, který by doplnil skvostnou budovu Zemské porodnice v Apolinářské ulici. Centrem areálu měla být dvojice rozsáhlých modulárních pavilonů, ovšem k výstavbě nikdy nedošlo. Projekt byl roku 1989 ukončen a jediné, co se postavilo, byla kotelna nutná pro provoz stávajících budov. Stavba z devadesátých letech vyniká na první pohled komínem tvaru jehlanu trčícím ze střechy a ocelovými nosníky, které jej spojují se zemí. Výrazná nosná konstrukce je nabarvená na červeno a doplněna trojúhelníkovými okny. Plášť budovy tvoří keramický obklad. Jižní a východní část střechy je prosklená a celá budova sedí na půdorysu 26 x 26 m.

Kotelna
Wenzigova 1, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Nová budova Národního muzea

Architekt: Karel Prager, Jiří Kadeřábek, Jiří Albrecht

Rok dokončení: 1974

Sídlo bývalého Federálního shromáždění nebo také Nová budova Národního muzea, to je dům nad domem v podobě Pragerovy přístavby na horní straně Václavského náměstí. Vznikl pro potřeby tehdejšího parlamentu, který byl po přesídlení z Rudolfina provizorně umístěn do budovy bývalé obchodní burzy. Ta ovšem technicky ani prostorově nestačila a tak ji bylo nutné rozšířit do doby, než vznikne nové reprezentativní sídlo na Letné, které se však nikdy nepostavilo. Vypsanou soutěž, v jejíž podmínkách bylo zachování chráněné budovy burzy, vyhrál návrh trojice Prager–Albrecht–Kadeřábek, který porotu překvapil svým netradičním pojetím. Nad historickou budovou pomyslně levituje čtveřice příhradových nosníků jako základní kostra nové stavby, která původní budovu obklopuje ze tří stran a zároveň se nad ní ladně vznáší. Od roku 2009 stavba spadá pod Národní muzeum a s historickou budovou muzea je propojena podzemním tunelem.

Nova Budova Narodniho Muzea Pragerova Trasa Mapamatky
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1-Vinohrady

Nová scéna Národního divadla 

Architekt: Karel Prager

Rok dokončení: 1983

Nová scéna Národního divadla zaplnila proluku vzniklou po demolici Chourových domů, jež byly v 50. letech 20. století v dezolátním stavu. V prvním projektu Bohuslava Fuchse, který však brzy po jeho dokončení zemřel, a návrh převzal Pavel Kupka, měl na tomto místě vzniknout kulturní palác sloužící městu. Když ale Praha dostala do užívání Palác kultury na Vyšehradě, ze záměru sešlo. Mezitím se však už v proluce začalo stavět a projekt musel být za chodu kompletně přepracován pro potřeby Národního divadla. Karel Prager byl jediný, kdo dokázal velkolepou výzvu přijmout se všemi podmínkami, včetně zprovoznění Nové scény v omezeném čase – na den 100. výročí znovuotevření Národního divadla. Původní ocelovou konstrukci z návrhu Bohuslava Fuchse Prager doplnil a systémově modifikoval tak, aby dal vzniknout divadelnímu sálu. Interiér i exteriér jsou pojaté velmi umělecky a z budovy je jedna velká architektonická plastika. Plášť tvoří ručně foukané skleněné tabule podle návrhu Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Ačkoliv se to nemusí zdát, bylo nutné navrhnout a vyrobit přes 120 různých modifikací sklářských forem.

Nova Scena Narodniho Divadla Sklenena Trasa Mapamatky
Národní 4, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Komerční banka a činžovní domy na Smíchově 

Architekt: Karel Prager

Rok dokončení: 1992

Karel Prager nebyl pouhým architektem a stavitelem, ale také velkým vizionářem. Pro Prahu 5 vymyslel koncepci slibující lepší kvalitu života místních obyvatel za pomoci radikálních změn v ulici Štefánikova. Místo zóny pro pěší či rozsáhlé asanace zde nakonec byla postavena pouze osmiboká jehlanovitá stavba a dva obytné domy. První zmíněná – objekt Komerční Banky, stojí na křižovatce od roku 1992. Vizuálně souzní se sousedním obytným komplexem a pro její tvar je budově někdy přezdíváno bunkr, což vystihuje i Pragerův záměr, který si dům představoval jako velký bankovní sejf. Za povšimnutí stojí keramický obklad a pravidelné rozložení oken po každé z osmi stran. Ta jsou rozvržena do dvou pater a chráněna skleněnou stěnou. Budova KB dodnes vzbuzuje rozporuplné emoce. I to svědčí o Pragerově nekonvenčnímu přístupu k architektuře. 

Komercni Banka A Cinzovni Domy Na Smichove Pragerova Trasa Mapamatky 
Štefánikova 22, 150 00 Praha 5-Smíchov

Zastávky mimo trasu

Ústav makromolekulární chemie AV ČR 

Architekt: Karel Prager

Rok dokončení: 1964

Ústav makromolekulární chemie patří bezesporu k revolučním československým poválečným realizacím. Dvoukřídlá stavba z let 1960–1964 se totiž jako jedna z prvních stylově distancovala od zaběhlého socialistického realismu a přinesla řadu nových materiálů i technických postupů. Objevily se zde lehké zavěšené panely, zřejmě inspirované architekturou Ludwiga Mies van der Rohe, který fasádu chápal jako plášť budovy. Výstavba moderního proskleného komplexu na pražských Petřinách byla konzultována s tehdejším prvním ředitelem Ústavu, Ottou Wichterlem, jemuž je coby věhlasnému vynálezci před budovou zřízen pomník. O významu Pragerova díla svědčí i fakt, že byl Ústav roku 2000 prohlášen kulturní památkou.

Ustav Makromolekularni Chemie Av Cr Pragerova Trasa Mapamatky
Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6-Břevnov

Vila architekta Karla Pragera 

Architekt: Karel Prager

Rok dokončení: 1983

Kroměřížský rodák Prager, narozený v roce 1923, získal vysokoškolské vzdělání na pražském ČVUT. Po krátkém působení v Ostravě se vrátil zpět do Prahy, kde začal pracovat pro Stavoprojekt. Později se stal ředitelem Ateliéru Gama spadajícím pod Sdružení projektových ateliérů, jež ve své době založili významní českoslovenští architekti. V časech normalizace se však režimu existence nestátních sdružení nepozdávala a jednotlivé ateliéry se musely podvolit státu. Prager ale svůj ateliér vedl i nadále. A jaké místo považoval za svůj domov? Byl to Braník. Vila s výhledem na Prahu však na první pohled nenasvědčuje autorovu typickému rukopisu. Původní krychlovou stavbu z roku 1968 totiž jeho zeť, architekt Jan Louda, doplnil o střešní nástavbu z ocelového pláště, ve tvaru rozpůleného válce. 

Vila Architekta Karla Pragera Pragerova Trasa Mapamatky 
Nad Lomem 33, 147 00 Praha 4-Braník

Družstvo pro výstavbu rodinných domků s ateliéry 

Architekt: Karel Prager

Rok dokončení: 1976

Od šedesátých do osmdesátých let minulého století vznikalo množství rodinných domů postavených svépomocí. Velkým fenoménem se staly kolonie rodinných domů, tehdy nazývané „nízkopodlažní hromadná výstavba“, které bývaly spojeny se vznikem tzv. družstevního bydlení. Družstva tvořena skupinou lidí sdílela náklady na výstavbu a společně dokázala stavět kolonie i na místech, která nebyla vhodná pro velkolepé panelové struktury. Kolonie se proto často nacházejí v místech se složitým terénem. Jedna taková, která nemá obdoby, vznikla v Braníku, a postavilo ji družstvo složené převážně z výtvarných umělců. Sedm řadových a čtyři samostatné domy vznikly podle návrhu osloveného architekta Pragera a ačkoliv je každá z budov trochu jiná, všechny mají podobný výraz – obytné spodní patro, ateliér povětšinou v druhém patře s výhledem do zahrady. Fasádu tvoří pohledový beton a kabřincový obklad. Areál kolonie je definován výtvarně výraznou betonovou zdí proraženou červenými vjezdy a vstupy. V jednotlivých domech bydleli (či stále bydlí) umělci jako Helena Trubáčková, Vladimír Preclík, Zdena Fibichová či manželé Havelkovi.

Druzstvo Pro Vystavbu Rodinnych Domku S Ateliery Pragerova Trasa Mapamatky
U Háje 31, 147 00 Praha 4-Braník