Mostová trasa

Ze břehu na břeh

Jestli je pro Prahu něco skutečně typické, jsou to její mosty. Řeka Vltava, ideální svojí šířkou, umožnila výstavbu velkého množství konstrukčně i esteticky ojedinělých mostních staveb. Procházka vám představí jejich estetiku i funkčnost. Věděli jste třeba, že všechny mosty v centru jsou kromě toho železničního pod Vyšehradem obloukové? Mostová trasa vás uvede do souvislostí a třeba si díky ní konečně zapamatujete, který most ústí u Národního divadla a který u Tančícího domu.

Mostova Trasa Mapa

Informace o trase

Doba trvání: 1 hodina

Počet zastávek: 6 + 8

Délka trasy: 4,9 km

MHD start: Palackého most

MHD cíl: Čechův most

Palackého most

Architekt: Bedřich Münzberger, Josef Reiter

Rok dokončení: 1878

První z novodobých obloukových mostů získal své označení podle zakladatele moderního dějepisu a „otce národa“ Františka Palackého. Jeho vlastenectví je na podobě mostu vyjádřeno volbou použitých materiálů v barvách trikolory – modrá žula, červený a žlutý pískovec a bílý mramor. Vrcholky mostních oblouků pak zdobí znaky českých měst ležících na Vltavě a Labi. Most vznikl jako nové propojení břehů Vltavy a kromě dopravy sloužil i k zásobování Nového Města uhlím ze Smíchovského nádraží. Za druhé světové války si Pražané museli přivyknout na označení „most W. A. Mozarta“. Od roku 1897 byla na obou předmostích umístěna sousoší s tematikou mýtických postav českých dějin od Josefa Václava Myslbeka, ale při spojeneckých náletech v únoru 1945 byla dvojice novoměstských sousoší poničena. Jejich kopie spolu se smíchovskými originály dnes najdeme v sadech na Vyšehradě.

Palackeho Most Mostova Trasa Mapamatky
Palackého most, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Jiráskův most

Architekt: Vlastislav Hofman, František Mencl

Rok dokončení: 1933

Jiráskův most završuje éru předválečných mostů a zároveň je posledním dílem stavitele Františka Mencla, který se podílel i na dalších čtyřech pražských mostech. Jiráskův, jehož architektonickou podobu určil Vlastislav Hofman, byl do provozu uváděn postupně a plného využití se dočkal roku 1933. Záměrem výstavby tohoto říčního překlenutí bylo prodloužení Resslovy ulice a její propojení s nábřežím. Na tomto železobetonovém mostě stojí za povšimnutí osvětlovací stožáry a betonové zábradlí z prefabrikovaných dílů nesoucí znaky funkcionalismu. Právě zábradlí vrhá při slunečních dnech na chodník krásné stíny. Po dobu druhé světové války se most přejmenoval na Dientzenhoferův. Nové jméno mělo připomínat barokní pavilon postavený údajně podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který byl na smíchovské straně mostu odstraněn.  Po válce se opět vrátilo pojmenování po slavném českém spisovateli. 

Jiraskuv Most Mostova Trasa Mapamatky
Jiráskův most, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Most Legií

Architekt: Antonín Balšánek, Jiří Soukup

Rok dokončení: 1901

Jeden z mála původně zachovaných pražských mostů dnes připomíná udatné činy československých legionářů, ale dříve nesl jméno rakouského císaře Františka I. Stejné pojmenování patřilo i elegantnímu řetězovému mostu, který na stejném místě stával mezi lety 1841–1898. Řetězový most kapacitně nedostačoval a navíc se pod větším zatížením nebezpečně houpal. Proto se postoupilo k výstavbě mostu nového. Byl vybudován ve stylu eklekticismu, jenž se projevuje napodobováním různých architektonických slohů. Most zdobí na obou stranách pár budek pro výběr mýta. Jsou zdobeny maskarony, městskými znaky a kupolovými střechami. Uprostřed mostu se nachází schodiště s dekorativními vázami, které umožňuje vstup na Střelecký ostrov.

Most Legii Mostova Trasa Mapamatky
most Legií, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Karlův most 

Architekt: mistr Otto, Petr Parléř

Rok dokončení: 1402

Slavný Karlův most stojí v místě minimálně dvou starších mostů – dřevěného, po kterém do Prahy přivezly tělo sv. Václava, a známějšího Juditina, zničeného povodní roku 1342. Karlův most byl na dlouhých 450 let jediným mostem přes Vltavu. Že jde o skutečně důležitou stavbu, potvrzuje i dvojice bohatě zdobených mosteckých bran a barokní sochy osazené postupně na přelomu 17. a 18. století. Jméno císaře Karla IV. nese stavba až od roku 1870, kdy už v Praze stály další čtyři mosty. Do té doby byl znám pouze jako most Pražský či Kamenný, a jako jediný musel zastávat všechny funkce důležité pro provoz města. Byla zde zavedena koněspřežná tramvaj a od roku 1905 byla na most zavedena i tramvaj elektrifikovaná, poháněná důmyslným vedením z vozovky od Františka Křižíka. Automobilové dopravě sloužil most až do roku 1965.  

Karluv Most Mostova Trasa Mapamatky
Karlův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Mánesův most 

Architekt: Mečislav Petrů, František Mencl

Rok dokončení: 1914

Mánesův most, prvních šest let nazývaný Most arcivévody Františka Ferdinanda, je modernistická stavba s mírnými náznaky kubismu. Kubizující jsou dodnes stojící fontány od sochaře Emanuela Halmana i nedochované výběrčí budky. Most nahradil původní visutou Rudolfovu lávku, kterou v současné době připomíná na malostranském břehu hrázděný domek, kdysi sloužící k výběru mostného. Mánesův most nese označení po romantickém malíři Josefu Mánesovi, jehož připomíná socha od Bohuslava Kafky na pravém břehu. Použitým materiálem mostních pilířů je žula a čtveřice oblouků je z prostého betonu. Za povšimnutí stojí hodnotné reliéfy od Františka Bílka, Jana Štursy nebo Josefa Mařatky. Umělecká díla na pilířích představují například výjevy ze života vltavských plavců.

Manesuv Most Mostova Trasa Mapamatky
Mánesův most, 118 00 Praha 1-Josefov

Čechův most

Architekt: Jan Koula, Jiří Soukup, František Mencl

Rok dokončení: 1908

Nejkratší most v Praze, ale také největší secesní konstrukce v Česku. 169 metrů dlouhý Čechův most spojuje Pařížskou třídu s nábřežím Edvarda Beneše a v době jeho výstavby se uvažovalo o napojení na plánovaný průkop letenského reliéfu. Z velké vize však sešlo, a tak dnes most vede jen ke schodišti bývalého Stalinova pomníku. Most je skutečně ojedinělou stavbou nejen díky secesním detailům, ale i díky rozdvojeným pilířům a ocelovému řešení oblouků. Má velkolepé výběrčí budky v podobě majestátních sloupů se sochami geniů od Antonína Poppa. Samotné pilíře jsou zdobeny dvojicí bronzových soch ženských světlonošů na jedné straně a čtveřicí hyder na straně druhé. V původních plánech ze světlonošů šlehaly opravdové plameny a z hyder proudila voda. Tento záměr by se mohl v budoucnu stát skutečností. 

Cechuv Most Mostova Trasa Mapamatky
Čechův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Zastávky mimo trasu

Železniční most

Architekt: První Českomoravská továrna na stroje, bratři Prášilové, Ruston a spol.

Rok dokončení: 1901

Podobně jako jiné železniční mosty nemá ani ten pod Vyšehradem žádné oficiální označení, i přes to, že se jedná o páteřní spojení mezi Smíchovským a Hlavním nádražím. Od roku 1871 ve stejných místech stával starý jednokolejný most sloužící pouze nákladní dopravě. Ten byl z kraje 20. století nahrazen tím současným, s dvoukolejným provozem, lávkami pro pěší a třemi ikonickými oblouky. Ty svým tvarem doplňují blízký Vyšehrad a zapadají do scenérie pražských mostů. Ačkoli je most známou pražskou památkou, jeho údržba byla v minulosti podceňována, a kromě nově opravených pěších lávek je tak most ve špatném technickém stavu. To spolu s nedostačující kapacitou mostu přivedlo Správu železnic k vypsání architektonické soutěže, z níž vzešel návrh, jež nepočítá s obnovou mostu, ale s jeho stržením. Budoucnost této stavby je tak velmi nejasná. 

Zeleznicni Most Mostova Trasa Mapamatky
Železniční most, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Hlávkův most

Architekt: Pavel Janák, František Mencl

Rok dokončení: 1912

Hlávkův most si jako jediný z pražských mostů zachoval své jméno po celou dobu existence. Unikátní je jeho vrstevnatost – cenný doklad vývoje tehdejší architektury. Původní jižní část z Nového Města na Štvanici se nesla v duchu okázalé architektury a byla provedena z oceli. Na ní o rok později navázala severní část vedoucí do Holešovic, která byla inovativně provedena z betonu, a dokazovala tak schopnosti tohoto průlomového materiálu. V 70. letech byl most přestavěn pro potřeby vznikající magistrály. Ocelová část byla zbourána a nahrazena, zatímco u betonové části z pera architekta Pavla Janáka došlo k rozšíření. V roce 1983 bylo v okolí metra Vltavská přistavěno předmostí s křižovatkou, které zdobí sousoší Práce a Humanita z dílny sochaře Jana Štursy. Ostrovní pilíře mostu na Štvanici jsou doplněny reliéfy aktů od Ladislava Kofránka a Bohumila Kafky.

Hlavkuv Most Mostova Trasa Mapamatky
Hlávkův most, ostrov Štvanice, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko

Libeňský most

Architekt: Pavel Janák

Rok dokončení: 1928

Údajně jediný kubistický most na světě spojuje Holešovice a Libeň už od dvacátých let a je jediným pražským mostem, který vznikal takříkajíc na suchu. Současně  totiž probíhala také regulace říčního toku Vltavy, a tak mohl být most postaven nad ještě nezatopenou částí nově vyhloubeného koryta. Zároveň překlenuje i nově vzniklý Rohanský ostrov, kde se podle plánu mělo postavit překladové nádraží. Sám autor mostu, Pavel Janák, na ostrov navrhoval sérii budov sledující jeho lini, z prvorepublikových vizí ale nakonec sešlo. Styl mostu se nese na vlně avantgardního funkcionalismu a kubismu, jež můžeme pozorovat na tvarování mostních pilířů, lamp a dalších detailů. Ačkoli se jedná o významné dílo, za dobu své existence nebylo nikdy opravováno a hrozila mu i demolice. V září roku 2022 ale oficiálně začaly rozsáhlé rekonstrukční práce.

Libensky Most Mostova Trasa Mapamatky
Libeňský most, 180 00 Praha 8-Libeň

Trojský most

Architekt: Roman Koucký, Ladislav Šašek, Libor Kábrt a Jiří Petrák

Rok dokončení: 2014

Jedním z autorů Trojského mostu je architekt Roman Koucký, který stojí například za návrhem Dlouhého mostu v Českých Budějovicích či ikonou Ústí nad Labem, Mariánským mostem. Současný most spojující Holešovice s Trojou byl postaven jako náhrada tzv. Rámusáku, který v osmdesátých letech vznikl provizorně při stavbě mostu Barikádníků. Jako přeložka pro tramvajovou dopravu nad řekou zůstal až do roku 2013, kdy už nedaleko probíhala výstavba nové elegantní konstrukce, za níž nový Trojský most získal několik ocenění v Česku i zahraničí. V každém směru má dva jízdní pruhy pro automobily, dále tramvajové koleje i chodník pro chodce a cyklisty a stal se oblíbeným modelem fotografů či kameramanů. 

Trojsky Most Mostova Trasa Mapamatky
Trojský most, 170 00 Praha 7-Troja

Branický most

Architekt: Jiří Klimeš a kolektiv ČVUT

Rok dokončení: 1955

Branickému mostu se lidově přezdívá most Inteligence, jelikož na jeho výstavbě pracovali třídní nepřátelé komunismu. Vystudovaní právníci, lékaři a další příslušníci tzv. inteligence tehdy byli režimem nuceni vykonávat dělnické a podobné profese. Most zde stojí již od padesátých let, železniční provoz byl ale zahájen až v roce 1964, kdy byla dostavěna navazující železniční trať. V projektu se počítalo s dvoukolejným provozem, ale druhou kolej byste na mostě marně hledali. Na krátký čas byla sice na most položena, avšak po provedení neúspěšných zátěžových zkoušek musela být zase snesena. Ani na most navazující Chuchelský železniční tunel není pro dvoukolejný provoz uzpůsoben. 

Branicky Most Mostova Trasa Mapamatky
Branický most, 147 00 Praha 4-Braník

Nuselský most

Architekt: Stanislav Hubička a kolektiv

Rok dokončení: 1973

Betonová konstrukce nad parkem Folimanka ukrývá ve svých útrobách metro a je opředena řadou příběhů. První návrhy na překlenutí parku vznikaly již od roku 1903, právě projekt ze začátku století dopracoval do finální podoby až Stanislav Hubička o desítky let později. Původně měla mostem vést podzemní tramvaj, ta byla ale při výstavbě trati změněna na metro. I proto na lince C vystupují cestující na některých stanicích vpravo ve směru jízdy. Most je na povrchu určen pro automobilovou dopravu a pěší. V 90. letech přibylo vysoké zábradlí, jelikož Nuselský most často vyhledávali sebevrazi. Tuto skutečnost připomíná pomník Z vlastního rozhodnutí od umělce Krištofa Kintery – jedná se o lampu otočenou směrem k nebi, umístěnou v parku pod mostem.

Nuselsky Most Mostova Trasa Mapamatky
Nuselský most, 140 00 Praha 4-Nusle

Štefánikův most

Architekt: Vlastislav Hofman, Oldřich Širc

Rok dokončení: 1951

Železobetonová funkcionalistická stavba se klene přes Vltavu už více než 70 let. Stojí na místě svého železného předchůdce – mostu Františka Josefa I., kterému se podle panovníkovy manželky lidově přezdívalo Eliščin. Jeho kapacita postupně přestala být dostačující, a byl proto nahrazen mostem současným. Ten v době svého zbudování nesl jméno Švermův po funkcionáři KSČ, jehož socha se nacházela nedaleko mostu na pravém břehu Vltavy. Tu však stejně jako jeho jméno vzal čas a od 90. let minulého století se most nazývá po československém ministru obrany.

Stefanikuv Most Mostova Trasa Mapamatky
Štefánikův most, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Negrelliho viadukt

Architekt: Alois Negrelli, firmy bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny

Rok dokončení: 1851

Do roku 1910 byl nejdelším mostem v celé Evropě, a to díky 87 obloukům klenoucím se přes Nové Město, Karlín, Holešovice, Vltavu i ostrov Štvanice. Negrelliho viadukt z poloviny 19. století je druhým nejstarším stále dochovaným mostem v Praze a díky jeho výstavbě konečně mohly z Masarykova nádraží odjíždět vlaky směr Drážďany. Nad Karlínem je most proveden z pískovce a přes řeku byla jako stavební materiál použita žula. Jednoduché pojetí přidává dopravní stavbě na estetičnosti, stejně tak jednotvárná koncepce, jež byla porušena až pozdějšími přestavbami a přístavbami. Mezi lety 2010–2012 byl celý objekt o délce 1111 metrů zrenovován a bylo mu navráceno původní kouzlo.

Negrelliho Viadukt Mostova Trasa Mapamatky
Negrelliho viadukt, 170 00 Praha 7-Holešovice