Funkcionalistická trasa

Za novou architektur(o)u!

Byl začátek dvacátého století. V architektuře převládalo střídání dřívějších historizujících slohů a vyhrál ten, kdo jich nakombinoval co nejvíce. Úroveň stavitelství byla vysoká, ale kvůli obrovské poptávce se často stavělo nekvalitně. Do toho přichází první světová válka, po níž zůstávají zničená města a hrůza z lidských ztrát. Odpovědí na vyhrocenou situaci má být teorie jednoho švýcarského architekta, která ukazuje architekturu jako „dobře namazaný stroj“. Stroj na bydlení. Le Corbusier chtěl v takové situaci začít s čistým štítem, znovu a lépe. Na přebalu jeho knihy Za novou architekturu je paluba zaoceánského parníku, která dobře popisuje, jak má nový poválečný styl vypadat – posouvá se k technicismu, který je dokonalý ve své funkčnosti a jednoduchosti.

Funkcionalisticka Trasa Mapa

Informace o trase

Doba trvání: 30 minut

Počet zastávek: 6+5

Délka trasy: 3,2 km

MHD start: Vltavská

MHD cíl: Sparta

Elektrické podniky

Architekt: Adolf Benš, Josef Kříž

Rok dokončení: 1935

Budova Elektrických podniků hlavního města Prahy vzešla z veřejné architektonické soutěže a byla považována za největší administrativní stavbu v Praze. Má styl ryzího funkcionalismu, který byl ve dvacátých letech typický spíše pro pražská předměstí. Rozsáhlý objekt se skládá z několika kubických těles, která se postupně od přízemního patra zužují, což umožňuje prostoupení slunečních paprsků do většiny částí budovy. Pro celou stavbu je přístup k dennímu světlu určující – slouží k tomu pásová okna i luxferové stropy. Působivá je centrální dvorana s hlavním schodištěm a stěnou z mléčného skla, jež byla prakticky prvním dvouplášťovým oknem v Čechách. Celá budova byla plně elektrifikovaná a doplňovalo ji na svou dobu bezkonkurenční vybavení. Příkladem může být systém vzduchového topení a větrání, jako jeden z prvních prototypů klimatizace, a nechyběly ani legendární výtahy páternoster. Dlouhé roky byla budova podniků opuštěna až do nedávna, kdy prošla citlivou obnovou v režii ateliéru TaK Architects.

Elektricke Podniky Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
Bubenská 1, 170 00 Praha 7-Holešovice

Veletržní palác

Architekt: Oldřich Tyl, Josef Fuchs

Rok dokončení: 1928

Veletržní palác sloužil původně jako sídlo Pražských vzorkových veletrhů, později jako sídlo zahraničního obchodu a v době vzniku byl považován za největší stavbu svého druhu na světě.  V roce 1976 ho zasáhl obrovský požár, poničená budova však prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dnes v ní sídlí Národní galerie Praha. Celou galerií prostupuje mnoho světla, nejvíce skrze pásová okna, prosklené stěny a strop hlavní haly. I když stavba působí velmi symetricky, je postavená na nepravidelném půdorysu a i její výška se mění podle terénu. Pro dosažení pocitu symetrie se liší třeba i osové vzdálenosti sloupů, právě díky tomu působí budova jako dokonale pravidelná, přitom v jejím půdorysu prakticky neexistuje pravý úhel.

Veletrzni Palac Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
Dukelských Hrdinů 47, 170 00 Praha 7-Holešovice

Bio Oko a okolní činžovní domy

Architekt: Jaroslav Stockar-Bernkopf, Josef Šolc

Rok dokončení: 1940

Blok činžovních domů penzijního fondu zaměstnanců Národní banky Československé byl na svou dobu velmi moderní a plný vymožeností. Elektrický proud, který byl díky blízké elektrárně v Holešovicích levnější, přinášel do bytů teplo, světlo a provozní energii. Blok tvoří dvě sedmipodlažní křídla se středovou spojovací budovou, jednotlivé části kaskádovitě ustupují a každá z nich je unikátní svou výškou i vnitřním uspořádáním bytů. Některé místnosti jsou tak atypické, že pro ně musely být navrhnuty speciální bytové doplňky – například šestihranná vana. Kino Oko v prostředním domě bylo otevřeno v roce 1940 a původní interiérové prvky jsou v mnoha částech kina stále zachovány – například podlahová mozaika, obklad z černého kamene, ocelová zábradlí nebo dveře vyplněné drátosklem.

Bio Oko A Okolni Cinzovni Domy Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
Františka Křížka 15, 170 00 Praha 7-Holešovice

Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum

Architekt: Milan Babuška

Rok dokončení: 1938

Dvojice funkcionalistických budov Národního technického a Národního zemědělského muzea měla původně stát v místě Veletržního paláce nebo činžovního komplexu Molochov. Poté však byly vykoupeny pozemky v Kostelní ulici, kde měla vzniknout jedna majestátní budova pro obě muzea. Státní regulační komise ovšem požadovala, aby byla dlouhatánská stavba přerušena ulicí, mezi institucemi navíc začaly vznikat neshody kvůli vnitřnímu uspořádání. Nakonec zde vyrostly dvě budovy ve tvaru U a L oddělené Muzejní uličkou, jež měla být překlenuta symbolickou branou s kamenným překladem. Z té nakonec kvůli neustálým sporům sešlo. Smůla se s budovami muzeí nesla i během výstavby, která probíhala za protektorátu, kdy obě stavby zabavili nacisté. Původní plán architekta Babušky tak postupně zanikal v nánosu německého realismu a později zase sorely. Byl částečně obnoven až po revoluci v roce 2003, kdy budova prošla rekonstrukcí, která se ji snažila přiblížit ideálům návrhu z třicátých let. 

Narodni Technicke Muzeum A Narodni Zemedelske Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
Kostelní 42 a 44, 170 00 Praha 7-Letná

Molochov

Architekt: Josef Havlíček, Otto Kohn, Karl Kohn

Rok dokončení: 1938

Majestátní soubor čtrnácti šestipatrových činžovních domů nese označení Molochov. Výraz pravděpodobně pochází ze špatné zkušenosti místních dělníků, ale možná vznikl i díky neuvěřitelné hmotě  lemující Letenskou pláň, kterou 250 metrový dům představuje. Soubor byl postaven ve třicátých letech podle návrhu sedmi architektů. Později bylo Státní regulační komisí rozhodnuto, že všechny domy dostanou jednu sjednocující fasádu, za níž stojí architekt Josef Havlíček. Ani ostatní zapojení architekti, kteří měli navrhovat jednotlivé domy, však o možnost podílet se na výstavbě nepřišli. Svůj rukopis vtiskli do interiérů, které se tak liší velikostí a vnitřním uspořádáním. Rozličné jsou i vstupní haly a drobné detaily na vchodových dveřích. Nejhonosnější vchod od architektů Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha je dokonce obložen bílým Carrarským mramorem a vstupní dveře jsou z leštěného chromu.

Molochov Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
M. Horákové 72–96, 170 00 Praha 7-Bubeneč

Zastávky mimo trasu

Gymnázium dr. Edvarda Beneše

Architekt: Evžen Linhart

Rok dokončení: 1938

Dnešní budova Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia Evropská ve své době patřila k největším v Československu. Cílem návrhu architekta Linharta bylo vytvořit budovu, která poskytne co nejpříjemnější prostředí pro výuku. Pětipodlažní gymnázium má železobetonový skelet, půdorys do tvaru písmene L a pásová okna, která propouštějí sluneční paprsky do provzdušněných interiérů. Velká okna na jižní straně budovy přísluší učebnám, malá mířící do ulice Evropská náleží chodbě se skříňkami. Interiér je hodnotný především rytmickým rozvržením dispozice a přiznaným výtvarně se uplatňujícím konstrukčním systémem budovy. Pozoruhodné je též řešení detailů jako ukončení zábradlí, markýza nad hlavním vstupem nebo centrální schodiště. 

Gymnazium Evropska Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
Evropská 33, 160 00 Praha 6-Dejvice

Francouzské školy

Architekt: Jan Gillar

Rok dokončení: 1934

Výjimečný soubor školních budov vznikl počátkem dvacátého století, kdy silně vzrostla popularita francouzského jazyka v Čechách. Proto v roce 1931 vyhlásil spolek pro výuku francouzského jazyka architektonickou soutěž, v níž zvítězil Jan Gillar se svým návrhem rozvolněného systému funkcionalistických pavilonů gymnázia, reálné školy, školky, tělocvičny a internátu, který bohužel zůstal jenom na papíře. Cílem bylo, aby se dítě, které pobývá ve škole určitou část dne, cítilo co nejvolnější a mělo ideální podmínky pro výuku. Největší pozornost je věnována světlu v budovách, kdy na neslunnou stranu byla navržena velká osvětlovací okna, a naproti pak okna menší, slunečná. Všechny plochy byly důkladně spočítány, aby poskytly žákům světelnou pohodu. V pavilonu pro základní školu byla výuka uzpůsobena útlému věku a částečně probíhala venku na předsunutých terasách, jež jsou společně s pásovými okny a bílou fasádou typickými prvky této perly českého funkcionalismu. 

Francouzske Skoly Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
Bílá 1, 160 00 Praha 6-Dejvice

Osada Baba

Architekt: Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Fuchs, František Zelenka, Hana Kučerová-Záveská, Ladislav Žák, Evžen Linhart, Mart Stam

Rok dokončení: 30. léta 20. století

Osada Baba je moderní vilová čtvrť ze třicátých let minulého století. Šlo o experimentální ukázkovou kolonii, která měla předvést, jak by se mohlo bydlet v hlavním městě Československa. Osada následovala stopy předchozí výstavy Weissenhof ve Stuttgartu, jež položila základy funkcionalistické architektury. Rozdílem oproti kolonii Weissenhof bylo, že všechny pražské vily měly své investory z řad uměleckých kruhů. Hybatelem celého projektu výstavby na Babě byl architekt Pavel Janák, jako vůdčí osobnost Svazu československého díla, který v roce 1928 vytvořil urbanistický koncept zástavby po vzoru šachovnice tak, aby si jednotlivé domy nezakrývaly výhled na Prahu a aby obytné prostory absorbovaly co nejvíce slunečního svitu. Na samotných vilách se podílela tehdejší smetánka české architektury jako Ladislav Žák, Evžen Linhart nebo Josef Gočár. Jediným cizincem byl holandský avantgardní architekt Mart Stam, který stavitele Jiřího Paličku na výstavě ve Stuttgartu natolik okouzlil, že si ho vyžádal pro návrh své vlastní vily. Díky spojení osvícených architektů, stavitelů a neméně progresivně uvažujících investorů tak vznikl unikátní soubor moderních vil.

Osada Baba Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
Na Babě 1–14, 160 00 Praha 6-Dejvice

Výstavní síň Mánes

Architekt: Otakar Novotný

Rok dokončení: 1930

Jednou z ikon vltavských nábřeží je funkcionalistický objekt stojící na místě bývalých Šítkovských mlýnů. Vznikl pro potřeby Spolku výtvarných umělců Mánes, který dlouho postrádal vlastní výstavní prostory a zázemí. Spolek byl založen již v roce 1887 a na takovou stavbu čekal do roku 1930, kdy její provoz zahájila výstava „Sto let českého umění 1830–1930“. Kontroverzní návrh síně z pera Otakara Novotného svým uspořádáním navazuje na bývalé mlýny, jelikož jednou z podmínek města bylo zachování průtoku Vltavy pod budovou. Celá stavba je tak zdvižená na železobetonovém mostě. Funkcionalistická budova, do které světlo prostupuje skrze střešní světlíky, velká pásová okna, luxfery a celý parter, patří nejen mezi cíle obdivovatelů architektury, ale od svého založení slouží i jako místo setkávání umělců.

Vystavni Sin Manes Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Dům Radost

Architekt: Josef Havlíček, Karel Honzík

Rok dokončení: 1934

Ačkoliv městské regulace nařizovaly v místech dnešního domu Radost blokovou zástavbu, která je pro okolí typická, domovní blok tu dnes nenajdete. Odvážný a radikální přístup čerstvě dostudovaných architektů Josefa Havlíčka a Karla Honzíka totiž přesvědčil porotu ve vyzvané architektonické soutěži. Byl tak vybrán návrh, který ukazuje jak pokrokovost klienta, tak samotných autorů. Budova je novátorská svým pojetím přístupu vzduchu a světla, jež díky křížovému půdorysu dopadá do většiny kanceláří po značnou část dne. Toho by v blokové zástavbě nikdy nemohlo být dosaženo. Budova vyzařuje funkcionalismus do všech stran, a kromě pásových oken zde najdeme i dobové interiéry. Fasáda je poseta světlými kachlíky značky Rako a doplněná dřevěnými rámy oken a modrými detaily. O Radosti se často mluví jako o prvním pražském mrakodrapu, protože šlo až do roku 1937 o nejvyšší budovou Československa.

Dum Radost Funkcionlisticka Trasa Mapamatky
Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3-Žižkov