Gymnázium dr. Edvarda Beneše

Architekt/ka: Evžen Linhart

Rok dokončení: 1938

Dnešní budova Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia Evropská ve své době patřila k největším v Československu. Cílem návrhu architekta Linharta bylo vytvořit budovu, která poskytne co nejpříjemnější prostředí pro výuku. Pětipodlažní gymnázium má železobetonový skelet, půdorys do tvaru písmene L a pásová okna, která propouštějí sluneční paprsky do provzdušněných interiérů. Velká okna na jižní straně budovy přísluší učebnám, malá mířící do ulice Evropská náleží chodbě se skříňkami. Interiér je hodnotný především rytmickým rozvržením dispozice a přiznaným výtvarně se uplatňujícím konstrukčním systémem budovy. Pozoruhodné je též řešení detailů jako ukončení zábradlí, markýza nad hlavním vstupem nebo centrální schodiště. 

Evropská 33, 160 00 Praha 6-Dejvice
Evropská 33, 160 00 Praha 6-Dejvice

Další Mapamátky