Průchod Klementinum 

Celý komplex Klementina je protkaný soustavou průchodů. Areál tehdejší jezuitské koleje stojí na místě bývalého dominikánského kláštera a je největším stavebním celkem v katastru Starého Města. Od svého založení roku 1557 prošel mnoha stavebními úpravami od různých architektů a umělců, z nichž pravděpodobně největší zásluha patří Carlu Luragovi jakožto autorovi raně barokního kostela Nejsvětějšího Salvátora. Klementinum bylo odnepaměti místem vzdělanosti a posloužilo jako zázemí nejednomu z velikánů české kultury. Za jeho zdmi tak působil Bohuslav Balbín, Josef Kajetán Tyl nebo třeba Jan Neruda. Dnes slouží areál Národní knihovně ČR a jeho prostory jsou částečně zpřístupněny veřejnosti. 

Mariánské nám. 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Mariánské nám. 5, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Další Mapamátky