Mánesův most 

Architekt/ka: Mečislav Petrů, František Mencl

Rok dokončení: 1914

Mánesův most, prvních šest let nazývaný Most arcivévody Františka Ferdinanda, je modernistická stavba s mírnými náznaky kubismu. Kubizující jsou dodnes stojící fontány od sochaře Emanuela Halmana i nedochované výběrčí budky. Most nahradil původní visutou Rudolfovu lávku, kterou v současné době připomíná na malostranském břehu hrázděný domek, kdysi sloužící k výběru mostného. Mánesův most nese označení po romantickém malíři Josefu Mánesovi, jehož připomíná socha od Bohuslava Kafky na pravém břehu. Použitým materiálem mostních pilířů je žula a čtveřice oblouků je z prostého betonu. Za povšimnutí stojí hodnotné reliéfy od Františka Bílka, Jana Štursy nebo Josefa Mařatky. Umělecká díla na pilířích představují například výjevy ze života vltavských plavců.

Mánesův most, 118 00 Praha 1-Josefov
Mánesův most, 118 00 Praha 1-Josefov

Další Mapamátky