Činžovní dům Růžová

Architekt/ka: Bohumír Kozák

Rok dokončení: 1922

Ulice Růžová na Novém Městě je velmi úzká, a proto si každý kolemjdoucí nemusí všimnout domu s rondokubistickou fasádou plnou zaoblených detailů. Původně se na parcele nacházel klasicistní dům z roku 1841 od architekta Karla Duchoslava. Ten byl ale na základě požadavku bankovního úřadu Ministerstva financí na počátku dvacátých let minulého století nahrazen novostavbou řadového dvojdomu nesoucího se ve znamení národního dekorativismu. Oproti ostatním stavbám z tohoto období tato nepřekypuje barvami a je vyvedena pouze v krémově bílé, ovšem samotná fasáda v čele s vysokým řádem centrální osy je rondokubistických detailů plná – plastické konzoly balkonu, parapety s kruhovými motivy i domovní vstupy zakončené půlkruhovým frontonem a sérií podsekávaných říms. Do fasády se dokonce propsalo jméno architekta v parteru na pravém konci krajního pilíře. Ve stejném stylu je pojat i interiér stavby s krásnou štukovou výzdobou stěn a stropu, kamenným obložením schodiště a mozaikovou dlažbou z terazza.

Růžová 10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Růžová 10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Další Mapamátky