Výstavní síň Mánes

Architekt/ka: Otakar Novotný

Rok dokončení: 1930

Jednou z ikon vltavských nábřeží je funkcionalistický objekt stojící na místě bývalých Šítkovských mlýnů. Vznikl pro potřeby Spolku výtvarných umělců Mánes, který dlouho postrádal vlastní výstavní prostory a zázemí. Spolek byl založen již v roce 1887 a na takovou stavbu čekal do roku 1930, kdy její provoz zahájila výstava „Sto let českého umění 1830–1930“. Kontroverzní návrh síně z pera Otakara Novotného svým uspořádáním navazuje na bývalé mlýny, jelikož jednou z podmínek města bylo zachování průtoku Vltavy pod budovou. Celá stavba je tak zdvižená na železobetonovém mostě. Funkcionalistická budova, do které světlo prostupuje skrze střešní světlíky, velká pásová okna, luxfery a celý parter, patří nejen mezi cíle obdivovatelů architektury, ale od svého založení slouží i jako místo setkávání umělců.

Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Další Mapamátky