Branický most

Architekt/ka: Jiří Klimeš a kolektiv ČVUT

Rok dokončení: 1955

Branickému mostu se lidově přezdívá most Inteligence, jelikož na jeho výstavbě pracovali třídní nepřátelé komunismu. Vystudovaní právníci, lékaři a další příslušníci tzv. inteligence tehdy byli režimem nuceni vykonávat dělnické a podobné profese. Most zde stojí již od padesátých let, železniční provoz byl ale zahájen až v roce 1964, kdy byla dostavěna navazující železniční trať. V projektu se počítalo s dvoukolejným provozem, ale druhou kolej byste na mostě marně hledali. Na krátký čas byla sice na most položena, avšak po provedení neúspěšných zátěžových zkoušek musela být zase snesena. Ani na most navazující Chuchelský železniční tunel není pro dvoukolejný provoz uzpůsoben. 

Branický most, 147 00 Praha 4-Braník
Branický most, 147 00 Praha 4-Braník

Další Mapamátky