Francouzské školy

Architekt/ka: Jan Gillar

Rok dokončení: 1934

Výjimečný soubor školních budov vznikl počátkem dvacátého století, kdy silně vzrostla popularita francouzského jazyka v Čechách. Proto v roce 1931 vyhlásil spolek pro výuku francouzského jazyka architektonickou soutěž, v níž zvítězil Jan Gillar se svým návrhem rozvolněného systému funkcionalistických pavilonů gymnázia, reálné školy, školky, tělocvičny a internátu, který bohužel zůstal jenom na papíře. Cílem bylo, aby se dítě, které pobývá ve škole určitou část dne, cítilo co nejvolnější a mělo ideální podmínky pro výuku. Největší pozornost je věnována světlu v budovách, kdy na neslunnou stranu byla navržena velká osvětlovací okna, a naproti pak okna menší, slunečná. Všechny plochy byly důkladně spočítány, aby poskytly žákům světelnou pohodu. V pavilonu pro základní školu byla výuka uzpůsobena útlému věku a částečně probíhala venku na předsunutých terasách, jež jsou společně s pásovými okny a bílou fasádou typickými prvky této perly českého funkcionalismu. 

Bílá 1, 160 00 Praha 6-Dejvice
Bílá 1, 160 00 Praha 6-Dejvice

Další Mapamátky