Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Architekt/ka: Bohumír a Ladislav Kozákovi

Rok dokončení: 1934

Nárožní budova evangelického kostela svým jednoduchým provedením zapadá do okolní zástavby funkcionalistických činžovních domů, od kterých se odlišuje snad jen výrazně převýšenými okny chrámového sálu. Samotné nároží je akcentováno lehce zvýšenou hranolovou věží, na níž je umístěn znak pro církev příznačný – kalich. Náplň stavby pro Českobratrskou církev je typicky multifunkční a kromě hlavního sálu v sobě skrývá i sál divadelní, kolumbárium a dva byty. Netypické je naopak celkové zpracování hlavního sálu, který je situován úhlopříčně s oltářem umístěným ve vnitřním rohu stavby a s obloukovou galerií osvětlenou na sebe navzájem kolmými okny. Pomyslnou kulisou místního divadelního sálu je výmalba stěn podle návrhu architekta Davida Vávry.

Žateckých 11, 140 00 Praha 4-Nusle
Žateckých 11, 140 00 Praha 4-Nusle

Další Mapamátky