Husův sbor na Vinohradech

Architekt/ka: Pavel Janák

Rok dokončení: 1933

Moderní pojetí Husova sboru na Vinohradech dokládají ostré hrany, bílá fasáda i pásové světlíky osvětlující oltář, které jakoby si architekt stavby půjčil z industriální tovární haly. Jeho návrh nejprve počítal jen se šestipatrovou zvonicí a samotnou modlitebnou, ale díky požadavkům Státní regulační komise byl doplněn o šestipodlažní bytovou budovu navazující na stávající zástavbu v ulici. Výsledkem je ohromující konstruktivistická syntéza vynikající krystalickou čistotou a jednoduchostí díky využití železobetonové konstrukce. Pod hlavním prostorem se dříve nacházel divadelní sál, který byl však těsně před válkou přestavěn na kolumbárium. Krušné časy zažil sbor roku 1945, kdy bylo v domě zřízeno rozhlasové studio, které vysílalo volání o pomoc během Pražského povstání.

Dykova 1, 101 00 Praha 10-Vinohrady
Dykova 1, 101 00 Praha 10-Vinohrady

Další Mapamátky