Kostel Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích

Architekt/ka: Bohumír Kozák

Rok dokončení: 1939

Výstavba evangelického kostela od architekta Kozáka ukončila dlouholeté hledání adekvátních prostor, jelikož sbor českobratrské církve Prahy 6 od svého založení roku 1932 neměl žádný důstojný svatostánek. Nový kostel zpracovaný ve stylu konstruktivismu lehce navazuje na starokřesťanskou baziliku, o čemž svědčí hlavně zásahy v interiéru jako například netypická modrá mozaika rámující hlavní loď a oblouk v apsidě nebo dřevěný trámový strop doplněný pozlacenými poli. V exteriéru je nejvýraznějším prvkem lehce předsunutá věž s hodinami, která je zakončena luxferovou zvonicí. Na úplné špici věže září zlatý kalich uprostřed žhnoucího slunce. K jižní stěně boční lodi přiléhá budova fary se sborovou místností, kanceláří a bytem faráře. 

nám. Před bateriemi 22, 162 00 Praha 6-Střešovice
nám. Před bateriemi 22, 162 00 Praha 6-Střešovice

Další Mapamátky