Činžovní dům v Neklanově ulici

Architekt/ka: Josef Chochol

Rok dokončení: 1914

Dům v Neklanově ulici se vyznačuje špičatým nárožím, fasádou plnou ostrých hran i okny a dveřmi netypických tvarů. Plastičnost fasády architekt ještě podtrhnul bílou omítkou, která zvýrazňuje lom světla na zkosených mnohoúhelníkových plochách. Celé hmotě stavby pak dominuje nárožní sloup s korunkou z ostrých krystalů, ke kterému jsou přisazeny prolamované balkony. Tento detail i celkové vzezření fasády může připomínat estetiku některých gotických katedrál, jimiž se architekt také inspiroval. Zároveň se Chochol ve svém návrhu odvolával i k pětibokým bastionům barokní pevnosti na Vyšehradě. Podobný motiv se nachází i na Kovařovicově vile.

Neklanova 98, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
Neklanova 98, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

Další Mapamátky