Přečerpávací stanice Bruska

Architekt/ka: Bohumír Hollmann, Jaroslav Žofka, Luděk Řehák, Josef Němec

Rok dokončení: 1930

Přečerpávací stanice Bruska vznikla krátce po první světové válce kvůli akutnímu nedostatku vody v oblasti Letné a Hradčan. O stavbě se uvažovalo už před válkou, ale nakonec byla dokončena až v roce 1930. Interiér je protkán všemožnými soustavami trubek a čerpadel, přitom stavba nesplňuje pouze utilitární potřeby pro provoz, ale rovněž překvapí nápaditou architekturou. V exteriéru je nejvýraznějším prvkem motiv ozubeného kola a dvojice komínů nesoucích slohové znaky kubismu a rondokubismu. Interiéru naopak dominuje běloskvoucí železobetonový klenutý strop. Kromě přečerpávací haly je stanice vybavena ještě dvěma vodojemy a dílenskou budovou, známou jako sochařský ateliér Bohumila Kafky neboli Kafkárna. Kafka v této původně provizorní stavbě z roku 1932 připravoval Žižkovu jezdeckou sochu, která dodnes zdobí památník na Vítkově. Po revoluci se objektu ujala pražská UMPRUM v čele se sochařem Kurtem Gebauerem a dnes slouží jako Centrum pro umění a ekologii. Celý areál včetně Kafkárny je obehnán jednotným plotem s půlkruhovými motivy a dvojicí bran s vystupujícími obdélníkovými poli.  

Svatovítská 1A, 160 00 Praha 6-Střešovice
Svatovítská 1A, 160 00 Praha 6-Střešovice

Další Mapamátky