Učitelský družstevní dům v Holešovicích

Architekt/ka: Otakar Novotný

Rok dokončení: 1924

Vskutku talentovaný a všestranný architekt Otakar Novotný si za svou dlouholetou kariéru vyzkoušel mnoho architektonických stylů – od secese přes předválečnou modernu až po čistý funkcionalismus. Proto nemůže být překvapením, že se na čas ponořil i do vod rondokubismu. Výsledkem této etapy v jeho díle je mimojiné činžovní dům z roku 1923–1924 postavený pro Družstvo stavby učitelských domů. Okrově šedá fasáda má v hlavních čtyřech podlažích jasně rytmizovanou strukturu. Architekt vsadil na hru s objemy, díky čemuž se může zdát, že sestava devíti zaoblených válců a série obloučkových říms jako by vystupovala z rovné plochy fasády. Poslední uskočené podlaží oddělené římsou není členěno tak dynamicky, ale zato příznačně kompletuje stavbu pomocí půlkruhově zakončených oken. Vstup z ulice je částečně kryt mohutnou římsou podepřenou šesticí kónických sloupů. Zaoblené motivy se prolínají i do interiéru stavby a zvláště pak do společné schodišťové chodby, jíž rámují štuky rondokubistických tvarů.

Kamenická 35, 170 00 Praha 7-Holešovice
Kamenická 35, 170 00 Praha 7-Holešovice

Další Mapamátky