Ústav makromolekulární chemie AV ČR 

Architekt/ka: Karel Prager

Rok dokončení: 1964

Ústav makromolekulární chemie patří bezesporu k revolučním československým poválečným realizacím. Dvoukřídlá stavba z let 1960–1964 se totiž jako jedna z prvních stylově distancovala od zaběhlého socialistického realismu a přinesla řadu nových materiálů i technických postupů. Objevily se zde lehké zavěšené panely, zřejmě inspirované architekturou Ludwiga Mies van der Rohe, který fasádu chápal jako plášť budovy. Výstavba moderního proskleného komplexu na pražských Petřinách byla konzultována s tehdejším prvním ředitelem Ústavu, Ottou Wichterlem, jemuž je coby věhlasnému vynálezci před budovou zřízen pomník. O významu Pragerova díla svědčí i fakt, že byl Ústav roku 2000 prohlášen kulturní památkou.

Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6-Břevnov
Heyrovského nám. 2, 162 00 Praha 6-Břevnov

Další Mapamátky