Pragerovy kostky

Architekt/ka: Karel Prager

Rok dokončení: 1973

Areál bývalého Sdružení projektových ateliérů a později sídlo Výstavby hl. m. Prahy a jejího Projektového ústavu se nachází v zahradách Emauzského opatství. V kontrastu s historickou novogotickou architekturou tak stojí tři modernistické kostky, levitující nad zeleným parkem. Dnes zde sídlí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – budovy tak slouží stejnému účelu, ke kterému byly navrženy. Areál se skládá ze tří pavilonů a přízemní budovy, ve které najdeme výstavní sál pro původně zamýšlené Baucentrum, dnes prostor Centra architektury a městského plánování (CAMPu). Všechny tři zmíněné pavilony fungují stejném na principu. Ocelová konstrukce podnože s komunikačními jádry pomáhá roznést váhu vykonzolovaných částí s kancelářemi a lehkou zavěšenou fasádou. Právě díky konzolím dosahujícím až šesti metrů se budově přezdívá Pragerovy kostky. Původně měl mít areál pět částí, k realizaci navazující etapy však nikdy nedošlo. Místo mohutné nárožní budovy do Karlova náměstí zde tak stojí původní činžovní domy.

Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Další Mapamátky