Dům U Myšáka

Architekt/ka: Otto Ehlen, Josef Čapek, Josef Gočár

Rok dokončení: 1922

V architektonickém vývoji Vodičkovy ulice hraje nemalou roli výrazný dům U Myšáka, který vznikl jako neorenesanční novostavba roku 1883. Jeho současná rondokubistická podoba ovšem pochází z dob první republiky. Majitel komplexu, slavný český cukrář František Myšák sem umístil svou stejnojmennou cukrárnu „Myšák“, mezi jejíž stálé hosty patřila například Ema Destinová, Oldřich Nový či prezident Masaryk. Pod návrhem rondokubistické fasády z roku 1922 je podepsán stavitel Josef Čapek, ovšem pravděpodobně se na vývoji podílel i Josef Gočár. Výsledkem je skutečně vrcholné dílo národního stylu art deco s typickými obloučky, válci a trojúhelníky. Celou fasádu se zdobenou vykonzolovanou římsou, dvojicí arkýřů, vysokým řádem přepásaných pilastrů a prolamovanými okenními oblouky sjednocuje barevné provedení odkazující k národním barvám – červené a bílé. Ve stejném stylu vznikly i části interiéru v čele se samotnou cukrárnou, kde se ovšem do dnešních dob zachovaly pouze fragmenty původní rondokubistické výzdoby.

Vodičkova 31, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Vodičkova 31, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Další Mapamátky