Dům U Červeného orla

Architekt/ka: není znám

Rok dokončení: 15. století, přestavby 18. století

Ačkoliv první zmínka o domu U Červeného orla pochází z roku 1403, jeho podoba byla kvůli požárům a postupným přestavbám často měněna. Dnešní vzhled odráží přestavby ze třetí čtvrtiny 18. století, ovšem na fasádě se dochovalo i mnoho odkazů starších dob. Důkazem je například renesanční vstupní portálek s kamenným ostěním nebo bohatě profilovaná korunní římsa a štít s typickým barokním vykrojením. V nadokenní římse prvního patra je malba orla na skále, jež pravděpodobně odkazuje k lékárně, která se v domě v 17. století nacházela. Opuštěný dům natáčí svou úzkou fasádu do Nerudovy ulice, jež je po staletí hlavní spojnicí mezi Malou Stranou a Pražským hradem. Jezdily tu korunovační průvody, které dnes mohou připomínat jen proudící davy turistů.

Nerudova 6, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Nerudova 6, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Další Mapamátky