Dům kultury těla

Architekt/ka: Josef Piskač

Rok dokončení: 1909

Dům kultury těla na Klárově se nachází přímo naproti Strakově akademii. Za jeho realizací stojí Emil Wagner, nástupce  Aloise Kláry, po kterém je pojmenovaná celá oblast okolí stanice metra Malostranská. Wagner pro potřeby rozšíření prostorů sousedního Klárova ústavu slepců oslovil architekta Piskače, jehož návrh z počátku 20. století se vyznačuje obecně historizujícím vzezřením, důmyslným použitím secesních prvků ale i netradičním založením na trojúhelníkovém půdorysu. Většina Pražanů stavbu zná hlavně pod názvem Dům kultury těla, kam se chodilo cvičit, plavat a kde jste mohli najít i první saunu na území Prahy. V současnosti budovu spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a její další využití je stále nejasné.

Nábřeží Edvarda Beneše 3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Nábřeží Edvarda Beneše 3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Další Mapamátky