Dům Diamant

Architekt/ka: Emil Králíček

Rok dokončení: 1913

Původní projekt architekta Ohmanna, který počítal s výstavbou klasicizujícího secesního domu, v průběhu výstavby převzal Emil Králíček. Ten od návrhu upustil a nechal se raději inspirovat hranolovými formami nově vznikajícího kubismu. Moderní dům Diamant tak díky tomu oplývá množstvím geometrických tvarů, jež se propisují i do sochařské výzdoby a prvků v interiéru – lamp, lustrů, zábradlí, dveří či leptaných okenních skel. Králíček svojí architekturou navázal i na vedlejší barokní kostel Nejsvětější Trojice – obě stavby propojil velmi netradičním způsobem v podobě kubistického oblouku, kterým zastřešuje o dvě století starší sochu Jana Nepomuckého z roku 1717.

Lazarská 82, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Lazarská 82, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Další Mapamátky