Škola architektury AVU

Architekt/ka: Jan Kotěra, Josef Gočár

Rok dokončení: 1924

Škola architektury AVU je výsledkem postupné práce nejednoho známého architekta. Jednopatrová stavba se špičatou střechou vyrostla vedle původní budovy Akademie výtvarných umění v roce 1910. Tehdy se jednalo o realizaci zakladatele české moderny v architektuře Jana Kotěry, který cítil potřebu vytvořit vhodné prostředí pro vzdělávání budoucích architektů. Moderní jednopatrová stavba s podkrovím a výrazným kubizujícím portálem dostala o deset let později druhé patro. To je již dílem Kotěrova žáka  Josefa Gočára. Nástavba nese znaky funkcionalismu, příkladem jsou prosklené střešní ateliéry. Od poloviny 20. století prošla škola i dalšími úpravami, za nimiž stáli například Jaroslav Fragner, František Cubr i dlouholetý profesor Emil Přikryl. Za celkovou rekonstrukcí budovy, jež proběhla mezi lety 2018 až 2020, stojí Marcela Steinbachová a ateliér Skupina.

U Akademie 172/2, 170 00 Praha 7 – Bubeneč
U Akademie 172/2, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

Další Mapamátky