Den architektury je zase tady! Co chystáme?

Pro letošní festival Den architektury jsme v Mapamátkách připravili alternativní program pro všechny, kteří rádi poznávají naše hlavní město. Individuální procházky mají v zájemcích probudit smysl pro detail a popostrčit je k tomu, aby si všímali staveb, kolem kterých prochází.

V pasáži Lucerna a CAMPu si můžete v sobotu 30/9 a neděli 1/10 vyzvednout naše skvělé letáky, a to od 10:00 do 18:00. Letos jsme se rozhodli vám představit celkem 4 trasy – Pragerovu, Mostovou, Rondokubistickou a Kubistickou. Podle nich se můžete samostatně vydat za poznáním!

Největší festival architektury u nás se letos koná od 29/9 do 5/10. Již po 13. dává Den architektury prostor architektům, průvodcům, spolkům i zástupcům veřejnosti prostor, aby společně představovali architekturu všem zájemcům. V Praze se koná přes sto akcí a jednou z nich je i alternativní program Mapamátek!

Pragerova trasa

Brutální, sobecké a agresivní, ale také vzdušné, skromné i ohleduplné. Na procházce po realizacích uznávaného i nepochopeného českého architekta aneb Pragerově trase si uděláte vlastní názor. Pojďte se s námi vydat na cestu vedoucí kolem známých i méně známých počinů Karla Pragera, který stavby navrhoval v druhé polovině minulého století!

Nová scéna Národního divadla – Karel Prager, 1973

Mostová trasa

Jestli je pro Prahu něco skutečně typické, jsou to její mosty. Řeka Vltava, ideální svojí šířkou, umožnila výstavbu velkého množství konstrukčně i esteticky ojedinělých mostních staveb. Procházka vám představí jejich estetiku i funkčnost. Věděli jste třeba, že všechny mosty v centru jsou kromě toho železničního pod Vyšehradem obloukové?

Most Legií – Antonín Balšánek, Jiří Soukup, 1901

Kubistická trasa

Jestli je Paříž kolébkou kubismu ve výtvarném umění, pak je Praha jeho kolébkou v architektuře. Zatímco obrazy složené z hranolů a jehlanů dobyly celý svět, plastické fasády s ostrými hranami nepřekročily hranice Československa. Díky tomu se z nich stal jeden z mála českých architektonických zázraků, na který se i dnes do Prahy sjíždějí návštěvníci z celého světa.

Dům Diamant – Emil Králíček, 1913

Rondokubistická trasa

Jedni ho vnímají jako symbol nového národa, druzí jako přízrak dávno překonané architektury balancující na hraně kýče. Čím je ve skutečnosti styl, pro který se ustálil název rondokubismus, ale najdete ho i pod označením národní dekorativismus, české art deco nebo obloučkový kubismus?

Švehlova kolej – Jan Chládek, 1925