Most Legií

Po mostě Legií můžete přecházet Vltavu již od samého začátku 20. století. Je dílem architekta Antonína Balšánka, slavného secesního architekta a autora například Obecního domu či Vršovické záložny. V letech 1841–1898 stál na místě mostu Legií dnes již neexistující řetězový most císaře Františka I., který byl ve své době jedním z pouhých dvou v celé Praze (společně s Karlovým mostem). Řetězový most však začal být brzy nedostatečný kvůli nízké nosnosti, a tak ho nahradil nový kamenný most. Ten až do roku 1919 nesl stejné jméno podle rakouského císaře, po první světové válce a vzniku republiky bylo jméno změněno na stávající, jež bylo vybráno na počest československých legionářů. Z tohoto důvodu také v dobách německé okupace a normalizace znovu dočasně měnil pojmenování, ve 40. letech na Smetanův most, v 60. letech na most 1. Máje. Je 343 metrů dlouhý a tvoří ho především pískovec a žula. Byl vybudován ve stylu eklekticismu, který se projevuje napodobováním různých architektonických stylů, často velmi odlišných, a jejich následným spojováním do nových forem. Nese ale i náznaky secese. Most zdobí na obou stranách pár výběrčích budek, které sloužily pro výběr mýta. Jsou zdobeny maskarony (plastickými zdobnými prvky ve tvaru lidské tváře), městskými znaky a kupolovými střechami. Uprostřed mostu se nachází schodiště s dekorativními vázami, které umožňuje vstup na Střelecký ostrov.

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.