Dům Jana Nerudy 

Architekt/ka: není známý

Rok dokončení: renesance, barokní i moderní úpravy

Renesanční budova známá jako dům U Dvou slunců prošla od své výstavby několika proměnami. Tou nejvýraznější se stala barokní úprava z druhé poloviny 17. století, díky které dům získal dvojici volutových štítů, jež se staly nedílnou součástí slohově ucelené podoby Nerudovy ulice. Právě Jan Neruda, slavný český básník a prozaik, v domě U Dvou slunců několik let žil. Malá Strana ovlivnila jeho tvorbu a vtiskla se například do jeho Povídek malostranských. Jeho zdejší pobyt dokládá rozsáhlá pamětní deska na levé straně fasády. Přímo pod ní, nad dochovaným renesančním portálem, je pak domovní znamení se dvěma slunci. Ta mají znázorňovat, že současný dům je vlastně spojením dvou starších staveb.

Nerudova 47, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Nerudova 47, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Další Mapamátky