Knihovna Jiřiny Šiklové

Architekt/ka: František Jiskra

Rok dokončení: 1906

Činžovní domy na Masarykově nábřeží jsou bezpochyby jedním z architektonických pokladů Prahy. V našem případě je ale krásný, novogotikou inspirovaný dům s orientačním číslem 8 pouze šperkovnicí, v jejíchž útrobách se ukrývá skutečný poklad. Hovoříme o knihovně, která se může pyšnit největší sbírkou feministické a genderové literatury ve střední a východní Evropě. Ta byla založena v roce 1992 v bytě socioložky, disidentky a zakladatelky katedry sociální práce a gender studies Jiřiny Šiklové, přičemž v počátcích šlo jen o její soukromou sbírku. Postupem času začala knihovna získávat cenné publikace od jednotlivých dárců a dárkyň, a vytvářela tak základy pro svůj budoucí archiv. Dnes knihovna nabízí pestrou škálu knih a magazínů zaměřených na genderové stereotypy, diskriminaci, feminismus či gender a queer studies. Nachází se zde také archiv Elišky Krásnohorské, který zpřístupňuje veřejnosti cenné archivní dokumenty z historie českého ženského hnutí.

Masarykovo nábř. 8, 120 00 Praha 2 – Nové Město
Masarykovo nábř. 8, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Další Mapamátky