Gymnázium Minerva

Architekt/ka: Jan Voráček

Rok dokončení: 1906

V těsné blízkosti kostela sv. Vojtěcha na Novém Městě se nachází Základní umělecká škola Pštrossova. Nevýrazná nárožní budova sice od 90. let minulého století  slouží  výuce zpěvu a tance, ale její historie je nejčastěji spojována s prvním dívčím gymnáziem v Rakousko-Uhersku, Gymnáziem Minerva. O zřízení veřejné dívčí školy se středoškolským vzděláním vedoucím ke vzdělání univerzitnímu se vedly diskuze již od raných let první poloviny 19. století. Reálných obrysů však myšlenka nabyla roku 1890 s tzv. Peticí českých žen k Říšské radě, kde se mimo jiné objevila i přílohy o nutnosti zřízení státního ženského gymnázia a o studiu žen na filozofické a lékařské fakultě. Následovalo vydání Provolání: Vzdělanstvu českému a téhož roku byla odstartována i výuka v Minervě, ačkoliv zpočátku jen ve dvou místnostech právě ve zmiňované budově poblíž kostela sv. Vojtěcha.

číst více
Později získalo gymnázium budovu celou, ovšem neutuchající zájem nových studentek podnítil výstavbu nové školy v ulici Lazarská. Gymnázium jako takové existovalo do roku 1953, kdy byla školskou reformou veškerá gymnázia zrušena.
méně
Pštrossova 15, 110 00 110 00 Praha 2 – Nové Město
Pštrossova 15, 110 00 110 00 Praha 2 – Nové Město

Další Mapamátky