Rodný dům Jaroslava Haška  

Architekt/ka: Johann Nowotny

Rok dokončení: 1842

Rodný dům autora dobrého vojáka Švejka – Jaroslava Haška, byl postaven podle plánů Johanna Nowotného roku 1842. Vznikla tak třípatrová čtyřkřídlá pozdně klasicistní stavba, ze které se do současnosti dochovalo jen křídlo směrem do ulice Školská. Zbylá tři křídla směrem do Štěpánské musela v roce 1927 ustoupit funkcionalistickému Habichovu obchodnímu domu od J. Havlíčka a J. Polívky. Cílem návrhu bylo do středověké struktury města přinést racionální zástavbu uzavřených domovních bloků s velkým nezastavěným dvorem, který zaručoval dostatek světla a lepší odvětrávání. Vznikla tak solidní střídmá budova s vnitřní pavlačí a pravidelným rastrem oken, která jsou v průčelí doplněna o vjezd s dvoukřídlými neorenesančními dveřmi. Přímo nad portálem vjezdu je pak osazena pamětní deska připomínající slavného rodáka, který se v domě narodil 41 let po jeho výstavbě.

Školská 16, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Školská 16, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Další Mapamátky