Rodný dům Franze Kafky

Historie rodného domu Franze Kafky se píše od první poloviny 18. století, kdy byl vystavěn podle plánů barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Dům měl sloužit mnichům z benediktinského kláštera, spravujícím sousední kostel sv. Mikuláše. Poté, co nechal císař Josef II. klášter zrušit, odkoupilo budovu město, aby zde vybudovalo archiv a sklad, později divadlo, a nakonec i byty. Franz Kafka se v tomto domě narodil roku 1883 jako první ze šesti dětí Hermana a Julie Kafkových. Rodina zde žila jen do roku 1885, kdy se přestěhovali na Václavské náměstí. O dvanáct let později byl Kafkův rodný dům poničen požárem tak rozsáhle, že musel být stržen a zachoval se pouze kamenný vchod. Na jeho místě byla postavena novobarokní budova, do které byl původní portál zakomponován. V roce 1965 byla na domě odhalena bronzová busta Franze Kafky od sochaře Karla Hladíka. V současné době je budova využívána pro kulturní a společenské akce a v jejím přízemí se nachází expozice věnovaná Franzi Kafkovi. Sám Kafka se řadí mezi světově známé autory. Mezi jeho významná díla patří například román Proces nebo povídky Proměna a Ortel. Poslední zmíněné dílo je zajímavé tím, že ho autor napsal během jedné noci.

Náměstí Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha 1

Dominika Hanáčková o Franzi Kafkovi

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.