Husův sbor ve Vršovicích

Budova Husova sboru ve Vršovicích byla postavena v roce 1930. Stala se tak třetím kostelem v této městské části, po barokním kostele svatého Mikuláše nacházejícího se hned vedle a kostele svatého Václava, který na této trase také uvidíte. Objekt je pozoruhodným úkazem svébytné stavby inspirované funkcionalismem a nesoucí prvky konstruktivismu. Nepřehlédnutým prvkem je mohutná 26 metrů vysoká věž kostela, která je zakončena čtverhranným kalichem a křížem. Jedná se o jeden z prvních objektů v Praze, který využívá stavební technologii předpjatého betonu, která je běžně užívaná u konstrukcí s velkým rozpětím. Architektům Karlovi Truksovi a Pavlovi Janákovi se podařilo postavit dům, který v dnešních dnech slouží jako multifunkční centrum. Zajímavostí může být, že zde sídlí divadlo MANA, jehož výstavba byla již součástí původního návrhu. Jedná se tedy o přímé propojení kulturní instituce se sakrální stavbou.

Husův sbor ve Vršovicích

Moskevská 967/34

Husův sbor ve Vršovicích
Husův sbor ve Vršovicích
Husův sbor ve Vršovicích
Husův sbor ve Vršovicích

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.