Pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtà / Palác Adria

Architekt/ka: Pavel Janák, Josef Zasche

Rok dokončení: 1924

Palác Adria je prvotřídním zástupcem českého art deca a to i přesto, že do jisté míry nevychází z české architektury. Italská pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtà si pro své nové sídlo vybrala místo, kde předtím stával Thun-Salmův palác, a projekt zadala architektu Josefu Zaschovi. Později se k němu připojil Pavel Janák s návrhem slavné fasády plné rondokubistických detailů, jakými jsou obloučkové a trojúhelníkové římsy nebo pilastry se stylizovanými květy. Vztah Itálie a Čech symbolizuje převýšený vstup s postranními sochami zpodobňujícími Terst a Prahu od sochaře Karla Dvořáka. Vnitřní pasáži vévodí kruhové náměstí a dvorana pojišťovny s orlojem doplněným sochařskou výzdobou Bohumila Kafky. Na opačném konci pasáže se nachází vstup do slavné kavárny Adria, která byla nedávno pečlivě zrekonstruována do původní podoby a jejíž střešní terasa nabízí krásný pohled na Národní třídu.

Jungmannova 31, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Jungmannova 31, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Další Mapamátky