Dům U Ducha svatého

Architekt/ka: Není znám

Rok dokončení: renesance, přestavby v 18. a 19. století

Na paradox, že v jedné z nejfrekventovanějších ulic Prahy je řada staveb prázdných, navazuje i dům U Ducha svatého. Tato čtyřpatrová raně barokní stavba dostala své jméno podle domovního znamení v podobě holubice s rozepjatými křídly v obláčkovém rámci, symbolizující Ducha svatého. Ačkoliv stojí budova na renesančních základech, její výrazná barokní proměna dopomáhá harmonickému charakteru Nerudovy ulice, která je známá právě pro barokně zdobené měšťanské domy a paláce. U domu je každopádně viditelná odlišnost v parteru, na němž je patrná úprava z 19. století, kdy byl dům naposledy výrazněji přestavován. Jde také o jedinou část budovy jež má trvalé využití – obchod se suvenýry. 

Nerudova 23, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Nerudova 23, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Další Mapamátky