Rodný dům Franze Kafky  

Architekt/ka: František Maxmilián Kaňka, Osvald Polívka

Rok dokončení: první polovina 18. století (původní budova)

Historie rodného domu Franze Kafky se začala psát v polovině 18. století, kdy byl po stržení starší zástavby vystavěn nový objekt podle plánů barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Dům měl původně sloužit jako konvent mnichům z benediktinského kláštera spravujícím sousední kostel sv. Mikuláše, ovšem po zrušení kláštera Josefem II. budovu odkoupilo město. Franz Kafka se v tomto domě narodil roku 1883 a s rodinou zde pobýval dva roky. Na samém konci 19. století byl dům po rozsáhlém požáru stržen, a podle zásad probíhající asanace Josefova zde byl postaven dům nový. Z původní stavby byl zachován pouze kamenný vchod, který architekt Osvald Polívka začlenil do nové neobarokní budovy. Jako připomínka světově proslulého autora byla na fasádě domu roku 1965 odhalena bronzová busta od sochaře Karla Hladíka. Franz Kafka byl německy píšící spisovatel, jehož nejznámějšími díly jsou román Proces a novela Proměna.

Náměstí Franze Kafky 3, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Náměstí Franze Kafky 3, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Další Mapamátky