Morzinský dům

Architekt/ka: není znám

Rok dokončení: poslední velká přestavba proběhla ve druhé polovině 18. století

Historie původně renesančního Morzinského domu sahá do první poloviny 16. století. Stejně jako ostatní domy v ulici byl i ten Morzinský později výrazně proměněn v rámci vrcholné barokizace ze začátku 18. století a následně i pozdně barokní přestavby, která je dodnes patrná na fasádě. V obdélníkovém orámovaném poli s dekorem nad vstupním portálem byl umístěn obraz Madony Svatotomášské, který zde visel až do šedesátých let 20. století a sloužil jako domovní znamení. V roce 2006 byl ale sejmut a uložen do sbírek Muzea hlavního města Prahy. Podle dostupných zdrojů to vypadá, že byl dům na konci října roku 2020 prodán novému majiteli. Snad v něm nový kupec probudí i nový život!

Nerudova 38, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Nerudova 38, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Další Mapamátky