Mánesův most

Mánesův most, první čtyři roky nazývaný Most arcivévody Františka Ferdinanda, je modernistická stavba z roku 1914. Za jeho výstavbou stojí František Mencl a Alois Nový a za jeho architektonickým ztvárněním s mírnými náznaky kubismu architekt Mečislav Petrů. Kubizující byly i výběrčí budky, které se však nedochovaly, a dodnes stojící fontány od sochaře Emanuela Halmana. Ještě na začátku minulého století spojovala Malou Stranu a Staré město takzvaná Rudolfova lávka, ze které se dochoval na malostranském břehu hrázděný domek ve své době sloužící k výběru mostného. Mánesův most již přes 100 let nese označení po romantickém malíři Josefu Mánesovi. Toho připomíná i socha od Bohumila Kafky na pravém břehu. V průběhu let byl most neoficiálně označován jako most u Rudolfina, kvůli jeho vyústění právě před monumentální koncertní síň na náměstí Jana Palacha. Použitým materiálem je zde beton, z detailů jsou hodnotné reliéfy od Františka Bílka, Jana Štursy nebo Josefa Mařatky. Umělecká díla na pilířích představují například výjevy ze života vltavských plavců. mila

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.