Mánesův most

Mánesův most, první čtyři roky nazývaný Most arcivévody Františka Ferdinanda, je modernistická stavba z roku 1914. Za jeho výstavbou stojí František Mencl a Alois Nový a za jeho architektonickým ztvárněním s mírnými náznaky kubismu architekt Mečislav Petrů. Kubizující byly i výběrčí budky, které se však nedochovaly, a dodnes stojící fontány od sochaře Emanuela Halmana. Ještě na začátku minulého století spojovala Malou Stranu a Staré město takzvaná Rudolfova lávka, ze které se dochoval na malostranském břehu hrázděný domek ve své době sloužící k výběru mostného. Mánesův most již přes 100 let nese označení po romantickém malíři Josefu Mánesovi. Toho připomíná i socha od Bohumila Kafky na pravém břehu. V průběhu let byl most neoficiálně označován jako most u Rudolfina, kvůli jeho vyústění právě před monumentální koncertní síň na náměstí Jana Palacha. Použitým materiálem je zde beton, z detailů jsou hodnotné reliéfy od Františka Bílka, Jana Štursy nebo Josefa Mařatky. Umělecká díla na pilířích představují například výjevy ze života vltavských plavců. mila