Rudolfinum

To, že je Praha městem kultury netřeba připomínat. Dokladem tohoto faktu může být i soubor budov v okolí náměstí Jana Palacha na pravém břehu Vltavy. Vedle sebe tu najdete vysokou školu uměleckoprůmyslovou a uměleckoprůmyslové muzeum, taneční konzervatoř, filozofickou fakultu i první scénu pražské klasické hudby neboli Rudolfinum. To je jasnou dominantou celého náměstí, které zdobí již od roku 1881. Nápad na výstavbu nové kulturní budovy nesoucí jméno následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Rudolfa, přišel od České spořitelny. Ta nechala budovu postavit u příležitosti 50 let od svého vzniku. Ve veřejné soutěži zvítězil návrh slavných profesorů pražské techniky Josefa Zítka a Josefa Schulze, lehce inspirovaný budovou požárem zničené opery v Drážďanech od architekta Gottfrieda Sempera.

O významnosti obou autorů svědčí fakt, že Zítek byl autorem prvního návrhu Národního divadla, po jehož požáru se nové úpravy zhostil právě Schulz. Ten stojí i za návrhem dalšího symbolu národního obrození a sice za historickou budovou Národního muzea. Rudolfinum je pohledově rozděleno na dvě části – výstavní prostory a koncertní sál. Exteriéru dominuje obloukovitě vypjaté jižní hlavní průčelí do náměstí a centrální schodiště, které má po stranách sochy alegorie světské a církevní hudby. Uvnitř budovy najdeme slavnou Dvořákovu síň s 1200 sedadly a galerii s 18 mohutnými, korintskými žlábkovanými sloupy, díky kterým se sál řadí k nejhezčím dílům české architektury 19. století. Slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885, ovšem Rudolfinum nebylo vždy místem, kam lidé chodili za výtvarnými díly a hudbou. V meziválečném období se stalo sídlem Poslanecké sněmovny. Za protektorátu se z chodeb opět linula hudba, tentokrát však za účelem nacistické propagandy. Rekonstrukce se budova dočkala až po více jak 100 letech od svého otevření pod taktovkou architekta Karla Pragera, jenž zanedbanému Rudolfinu ponechal původní ráz a vrátil mu bývalou krásu. V dnešní době je budova sídlem České filharmonie a Galerie Rudolfinum. Pořádá se zde nespočet akcí, krom filmových premiér či udělování cen je zde pro hudební nadšence možnost zavítat v rámci Pražského jara, Dvořákovy Prahy nebo na koncert hlavního českého symfonického orchestru.

Alšovo nábř. 12, 110 00 Praha 1-Josefov