Obchodní dům Kotva

Obchodní dům Kotva je první poválečnou stavbou této funkce. Byl vybudován na rozhraní 60. a 70. let a vítězný projekt v architektonické soutěži vypracovali manželé Věra a Vladimír Machoninovi. S jejich tvorbou se na trase setkáme ještě v souvislosti s budovou Teplotechny. Dalším jejich dílem je i karlovarský hotel Thermal. Výstavbu Kotvy prováděla švédská firma SIAB. Díky jejich výpočetní technice mohly být navrženy například parametry vzduchotechniky za několik minut, v domácích podmínkách by to trvalo i několik měsíců. Charakteristickým rysem je ocelový skelet s železobetonovými sloupy, který v půdorysu připomíná včelí plástve. Parcela byla totiž rozčleněna do 28 pravidelných šestiúhelníků. Tímto způsobem architekti maximálně využili zastavěnou plochu a zároveň dodrželi charakter blokové zástavby v okolí. Obchodní dům je ojedinělým příkladem začlenění moderní budovy do původní struktury města, aniž by vynikala její skutečná velikost a narušila tak urbanistický kontext. Výrazným architektonickým prvkem exteriéru, konkrétně obvodového pláště, bylo použití předem zrezivělých ocelových plechů odolných vůči další korozi, které se v té době v Československu ještě příliš nepoužívaly. Manželé Machoninovi byli po roce 1968 označeni režimem za nežádoucí a autorská práva k obchodnímu domu jim byla odebrána. Nebyli pozváni na slavnostní otevření, ani nebyli nikde uváděni jako autoři. Po revoluci museli dokonce dokazovat, že dům opravdu navrhli.

nám. Republiky 656/8, 110 00 Praha 1

Pavlína Krásná o OD Kotva

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.