Obchodní dům Kotva

První poválečný obchodní dům byl vybudován na rozhraní 60. a 70. let. Jeho projekt byl vybrán v architektonické soutěži a vypracovali jej v letech 1969–1971 manželé Věra a Vladimír Machoninovi, se kterými se na trase setkáme ještě v souvislosti s budovou Teplotechny. S čím se bohužel na trase nepotkáme, je karlovarský hotel Thermal – nejznámější z jejich staveb. Od roku 1971–1974 probíhala výstavba budovy, kterou prováděla švédská firma SIAB. Charakteristickým rysem budovy dle návrhu architektů Machoninových byl ocelový skelet s železobetonovými sloupy, který měl v půdorysu připomínat včelí plástve, a to za pomoci rozčlenění parcely do 28 pravidelných šestiúhelníků. Tímto způsobem chtěli architekti maximálně využít zastavěnou plochu a zároveň dodržet charakter blokové zástavby v okolí. Obchodní dům Kotva je ojedinělým příkladem začlenění budovy do původní struktury města, aniž by vynikala její skutečná velikost a narušila tak urbanistický kontext na hranici Starého a Nového města. Výrazným architektonickým prvkem exteriéru, konkrétně obvodového pláště, bylo použití předem zrezivělých ocelových plechů odolných vůči další korozi, které se v té době v Československu ještě příliš nepoužívaly.

nám. Republiky 656/8, 110 00 Praha 1

Pavlína Krásná o OD Kotva

    Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

    Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.