Vyšší dívčí škola v Praze

Architekt/ka: Vojtěch Ignác Ullmann

Rok dokončení: 1867

Vzdělávání žen bylo až do poloviny 19. století v Čechách velmi zanedbávané a nejvyšším stupněm dívčího vzdělání byla obecná škola. Změnu přinesly až snahy progresivních českých obrozenců a obrozenkyň z okolí Vojtěcha Náprstka a Marie Riegrové-Palacké a také rok 1861, kdy Češi získali majoritu v městské radě. Téhož roku bylo odsouhlaseno založení vyšší dívčí školy pod vedením Viléma Gablera, který poprvé představil dosud nevídaný koncept třídních učitelek dbajících o kázeň žákyň. Původní tři třídy školy na počátku provizorně sídlily v Jungmannově a Navrátilově ulici, ale už od zahájení výuky roku 1863 probíhala jednání o vystavění vlastní budovy. Projekt byl svěřen architektu Vojtěchu Ignáci Ullmannovi, který silně inspirovaný italskou neorenesancí, vytvořil opravdu nepřehlédnutelné dílo. Trojkřídlá budova s výrazně předsazeným středovým rizalitem na první pohled zaujme velkým množstvím hojně profilovaného dekoru v čele se sgrafitovou výzdobou podle návrhu Josefa Scheiwla.

číst více
Interiéru vévodí majestátní vstupní hala s centrálním schodištěm, odkud se pokračuje do bočních křídel se třídami. Právě tříd bylo díky obrovskému zájmu už od počátku nedostatek, a tak se ústav rozšířil i do sousedících budov ve Školské ulici. S následujícími dekádami se rozšířily i osnovy, které postupně začaly upřednostňovat teoretické předměty jako matematiku nebo přírodopis na úkor praktických „ženských“ předmětů. Snad i díky těmto změnám se škola může pyšnit zvučnými jmény absolventek jako Ema Destinnová, Bohuslava Kecková, Hana Kvapilová nebo Jaroslava Vondráčková.
méně
Vodičkova 683/22, 110 00 Praha 2 – Nové Město
Vodičkova 683/22, 110 00 Praha 2 – Nové Město

Další Mapamátky