Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice

Architekt/ka: Vratislav Růžička, Eva Růžičková, Boris Rákosník

Rok dokončení: 1976

Budova urologické kliniky VFN doplnila stávající zdravotnická zařízení a návrh manželského páru architektů Růžičkových se snažil nenarušovat pražské panorama ani okolní historické domy. Z těchto důvodů byly na fasádě použity betonové „žiletky“ v kombianci s kabřincovým obkladem reagujícím svou barevností na režné zdivo sousední novogotické Zemské porodnice. Budova urologické kliniky je rozdělena na dvě části – mohutnou patrovou podnož, a na ní sedící kvádr s pravidelnými horizontálními pásy. Různě kladené betonové plochy a kombinace materiálů umocňují její dramatičnost. Hned za vchodovými dveřmi se v interiéru nachází plastika s motivem rodiny od autorské dvojice Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského.

Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Ke Karlovu 6, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Další Mapamátky