Radiopalác

Architekt/ka: Alois Dryák

Rok dokončení: 1925

Objemná šestipatrová stavba Radiopaláce zasahuje hned do tří pražských ulic, Vinohradské, Sázavské a Blanické. Na první pohled nenarušuje okolní zástavbu, po detailnějším zkoumání však zaujme členitou zdobenou fasádou, typickou pro český obloučkový styl. Budova je tvořena třemi křídly do písmene U se včleněným sníženým dvoupatrovým křídlem. Architektem Radiopaláce se stal Alois Dryák, který v průběhu své kariéry navrhl budovy mnoha různých účelů i stylů (např. secesní hotel Meran na Václavském náměstí, původní podobu Strahovského stadionu a také se podílel architektonickými pracemi na pomníku Františka Palackého z roku 1912). Radiopalác se od svého vzniku ve dvacátých letech 20. století stal místem setkávání a pořádání kulturních akcí. Tato tradice je živá i v současnosti díky dvěma společenským sálům, které povětšinou slouží k pronájmu.

Vinohradská 40, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Vinohradská 40, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Další Mapamátky