Nová budova Národního muzea

Budova bývalého federálního shromáždění a také Nová budova Národního muzea, to je dům nad domem v podobě přístavby na horní straně Václavského náměstí. Moderní část stojící na pilířích byla přidána mezi lety 1967–1974 podle návrhu architektů Karla Pragera, Jiřího Kadeřávka a Jiřího Albrechta. Prager zde realizoval svou myšlenku města nad městem vytvořením mohutné nadstavby nad původní moderně klasicistní budovou peněžní burzy z první republiky. Dvě přidaná patra jsou nesena čtyřmi sloupy. Ačkoliv se budova bývalého Federálního shromáždění nachází i na brutalistní trase Mapamátek, a je obecně za brutalistní stavbu považována, svými parametry do tohoto stylu stoprocentně nesedí. Brutalismus je definovaný použitím surového betonu a masivních hmot. Pragerova tvorba je spíše odlehčená. Když bychom postavili model a pro stavbu horního bloku použili krabici od cukroví, na čem bude stát? Na 4 špejlích v každém rohu? To je pořád něco, za co mluví více důmyslnost konstrukce než tvar, hmota a materiál.

Vinohradská 52/1, 110 00 Vinohrady

Jiří jaroš o o Nové budově Národního muzea

Pro sledování návštěvnosti webu používáme analytická cookies. Díky vašemu souhlasu s jejich použitím nám umožníte anonymně zaznamenat počet návštěv na webu, odkud jste k nám přišli a jak dlouho si naše stránky prohlížíte.

Vedlejším účinkem vašeho souhlasu bude obří dávka motivace pro naši práci.