Rondokubistická trasa – výsledky kvízu

Činžovní dům Jungmannovo náměstí (Rental house on Jungmann square)

Jaký letopočet se nachází na piedestálu sochy Josefa Jungmanna stojící na náměstí? 

What year is on the pedestal of Josef Jungmann’s statue on Jungmann Square?

A) 1866 

B) 1877 

C) 1888

Pod sochou Josefa Jungmanna je napsáno římskými číslicemi MDCCCLXXVII. V arabském číslování tedy 1877. 

Under the statue is written MDCCCLXXVII, which in Arabic numerals means 1887.

Pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtà / Palác Adria (Adria Palace)

Jaké číslo se NEnachází na ciferníku „orloje“ v pasáži Adria? 

What number is NOT to be found on the dial of the “astronomical clock” in the Adria passage?

A) 3

B) 8 

C) 20

Takzvaný „orloj“ v pasáži má jiný ciferník, než jsme zvyklí. Najdete na něm všechna sudá čísla od 2 do 24. Nikoliv ale číslo 3. 

So called “astronomical clock” in the passage has a different dial than we are used to. You can find any even numbers from 2 to 24, but not number 3.

Dům U Myšáka (U Myšáka house)

Kolik světel se nachází nad vstupem do domu U Myšáka? 

How many lights can be found over the entrance of the U Myšáka house?

A) 7

B) 9 

C) 11 

Na podhledu nad vstupem do domu U Myšáka (směrem do ulice Vodičkova) se nachází celkem 11 světel i s červeným kruhovým ornamentem.

On the ceiling above the entrance to the U Myšáka house (towards Vodičkova street), there are a total of 11 lights, including a red circular ornament.

Radiopalác (Radiopalace)

Jaký symbol najdete mezi geometrickými tvary na fasádě budovy? 

Which symbol can be found between geometric shapes on the building’s facade?

A) poštovní trubku (postal trumpet)

B) housle se smyčcem (violin and bow)

C) ozubené kolo (gear)

Nad okenní řadou v druhém patře (směrem do ulice Vinohradská) najdeme poštovní trubku.

We find a mailbox over the windowsill on the second floor (towards Vinohradská Street).

Švehlova kolej (Švehla hall)

Čí bustu NEnajdete u vstupu do nového křídla kolejí? 

Whose bust is NOT to be found at the entrance to the new part of the college?

A) Jana Evangelisty Purkyně 

B) Otakara Ševčíka 

C) Bernarda Bolzana

Na budově (směrem do ulice Křížkovského) se nachází busty Bolzana, Purkyněho a Hrozného. Na Otakara Ševčíka však odkazuje pouze přilehlá ulice.

On the building (towards Křížkovského Street) there are busts of Bolzano, Purkyně, and Hrozný. However, only the adjacent street refers to Otakar Ševčík.

Městská telefonní ústředna (City Telephone Exchange.)

Co je napsáno na pamětní desce umístěné mezi dvěma hlavními portály ústředny? 

What is written on a memorial plate situated between two main portals of the Telephone exchange?)

A) památka padlým za druhé světové války

B) věrni sobě a národu

C) obětem okupace, hrdinům revoluce

Pamětní deska na fasádě (směrem do ulice Fibichova) nese jména obětí okupace a hrdinů revoluce.

Memorial plate on the facade (towards Fibichova street) holds the names of victims of occupation and heroes of revolution.